رژیم بار دیگر قهرمانان ایرانی را از رقابت با اسراییلیان در صحنه جهانی محروم ساخت. این بار در رشته شطرنج زنان

بانوی شطرنج  باز، خانم مینا علی نسب

حکومت اسلامی ایران یک بار دیگر ورزشکاران و برجستگان دانش و فرهنگ ایرانی را وادار ساخت که از رقابت با همتایان اسرائیلی روی گردانند. این بار نوبت یک دختر شطرنج باز ایرانی بود که به دستور حکومت، از رقابت با شطرنج باز اسرائیلی محروم گردید.

این بانوی شطرنج  باز، خانم مینا علی نسب نام دارد که با رتبه “استاد بین المللی شطرنج زنان ایران” دارای مقام قهرمانی بوده، ولی به دستور حکومت، از مسابقه با شطرنج باز اسرائیلی در مسابقات آزاد اسپانیا انصراف داد.

بدین سالن، جوانان ایرانی با قلبی آکنده از امید و آرزو، سالها جان بکنند و در آخر بخاطر مردم فلسطین از رقابت با حریف اسرائیلی محروم می شوند و این درحالی که ورزشکاران و قهرمانان فلسطینی خود با رقیبان اسرائیلی مسابقه میدهند و حتی گاهی در تیم های اسرائیلی بازی می کنند.

در سال های اخیر ده ها تن از ورزشکاران ایرانی از رویارویی با رقیبان اسرائیلی در مسابقات بین الملل محروم شده اند که بیشترین آن ها در رشته کشتی و جودو بوده است. ولی دو جودوکار ایرانی که به دستور رژیم نتوانسته بودندبا اسراییلیان مسابقه دهند، و در اعتراض به رفتار حکومت، در کشورهای خارجی پناهنده شده اند، اعلام کرده اند که برای شرکت در مسابقات بین المللی جودو که چند ماه دیگر در تل آویو برگزار می شود، به اسرائیل می آیند.