رژیم در حال فروپاشی است،چه حکومتی برای ایران مناسب است:گفتگوی منشه امیر با کوروش کلهر:پادشاهی مناسب ترین حکومت

به دنبال فاجعه ای که در آبادان رخ داد و ملت ایران را به تکان درآورد، ارزیابی شده که رژیم یک گام دیگر به فروپاشی و نابودی کامل نزدیک شده است و اکنون چند ماه است که هر هفته ما از صاحب نظران و تلاشگران سیاسی و کارشناسان امور می پرسیم که پس از فروپاشی رژیم کنونی، ایران باید به کدام ساختار سیاسی و نظام حکومتی روی آورد.

میهمان این بار  آقای کوروش کَلهُر است که رژیم پادشاهی مشروطه را به دیگر نظام های سیاسی، برای آینده ایران مناسب می داند.

نسخه کامل گفتگو در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد.