رژیم هشتاد هزار طرح آبادانی نیمه تمام دارد که بودجه ای به مبلغ پنجاه هزار میلیارد تومان می طلبد


بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای حکومت ، گفت: به علت دخالت مستقیم دستگاه های نظارتی و هم چنین عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه تمام درسراسر کشور متوقف شده است .
بابک دین‌پرست افزود : بر اساس آخرین آماری که ما داریم چیزی نزدیک به ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم که برای تکمیل آن‌ها نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم و این یکی از ماموریت‌های فرمانداران واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و آماده واگذاری است.
معاون وزیر کشور گفت : به سه علت این طرح‌ها واگذار نمی‌شود از جمله نبود انگیزه برای سرمایه گذاری و عدم همکاری دستگاه‌ها به علت توان مالی و علت سوم این است که دستگاه‌های نظارتی تحت حمایت نهادها ی خاص اجازه نمی‌دهند و مقاومت و مخالفت می‌کنند.