رکورد قطع برق در تهران شکسته شد

حدود ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه امروز چهارشنبه، برق بخش هایی از جنوب غرب تهران قطع شد. به گزارش تسنیم، این قطعی برق که طبق اعلام سامانه فوریت های برق (۱۲۱) ناشی از بروز اشکال فنی در شبکه توزیع برق بود، در حدود ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه رفع شد.

این خاموشی ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه ای، که رکورد جدید خاموشی مستمر برق در مناطقی از تهران در سال جاری بود، ریشه در بروز اشکال فنی در شبکه فوق توزیع برق در شرق استان تهران داشت.

بروز آتش سوزی در یکی از ترانس های فوق توزیع برق در شرق استان تهران و به دنبال آن ایجاد نقص فنی در شبکه فوق توزیع شرق پایتخت، منجر به خاموشی برق در مناطقی از شرق و شمال تهران شد.

خاموشی‌های گسترده و قطع پی در پی برق، باعث بروز مشکلات اساسی برای مردم شده و اعتراضاتی را در شهرهای مختلف ایران همراه با شعار علیه رژیم به دنبال داشته است.