رییس جمهوری آلمان : در برابر تحرکات و ترورهای اسلام‌گرایانه باید قاطعانه ایستاد

پس از حملات  تروریستی افراط گرایان اسلامی،  در شهر نیس فرانسه، فرانک والتر اشتاین‌مایر،  رئیس‌جمهوری آلمان گفت که در برابر خشونت بیرحم و انگیزه‌های تروریستی باید با قاطعیت ایستاد.

او در ادامه افزود:  در عین حال باید فضای جامعه دموکراتیک را باز نگه داشت.

فرانک والتر اشتاین‌مایر گفت: «طبیعی است که فکر من در وهله نخست نزد بازماندگان قربانیان است. ما با همدردی خود در کنار آنها هستیم.»

اشتاین‌مایردر ادامه  افزود:   مهم اما این است «که ما در کل اروپا، و نه فقط در فرانسه، در برابر این حرکت پرخشونت و نیز در برابر انگیزه‌های اسلام‌گرایانه‌ای که در پس آن است، باید بایستیم».

او تأکید کرد: «پیش هر چیز، ما نباید در جوامع خودمان، در جوامع دموکراتیک خودمان، تنها روی سیاستی تأکید کنیم که نفرت و انزوا را به یگانه کنش دولتی بدل می‌سازد.»

اشتاین‌مایر گفت: پذیرش و احترام نسبت به یکدیگر، بخشی از ویژگی‌های جوامع غربی است. ایستادن در برابر این گونه حرکت‌های پر خشونت و انگیزه‌های اسلام‌گرایانه، یک جنبه از چالش است، اما تلاش برای حفظ و تداوم جامعه باز، جنبه دیگر آن است.

او با اشاره به  سوءقصد در درسدن که یک قربانی و یک مجروح به جا گذاشت  یادآور شد :  بنابراین نباید در آلمان چنان تصور شود که از این گونه حملات در امان است: «خیر، برعکس، باید هوشیار بمانیم.» نیروهای امنیتی نیز هوشیارند.

اشتاین‌مایر در رابطه با درجه هم پیوندی و انتگراسیون در سطح اروپا گفت: «اگر نگاهی به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بیندازیم، خواهیم دید که کشورها به سطوحی متفاوت متأثر از مهاجرت‌های سال‌های گذشته بوده‌اند».

او افزود: «با نگاه به موقعیت آلمان می‌توانیم بگوییم که مطمئنا همه چیز با موفقیت پیش نرفته است؛ اگرچه چندین نسل از دولت‌ها کوشیدند، همپیوندی و انتگراسیون با جامعه را پیش ببرند.» این امر اما به عنوان “وظیفه‌ای برای آیندگان باقی خواهد ماند”.

اشتاین‌مایر با اشاره به  لحن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه،گفت:  به کلیت مسئله “کمکی نمی‌کند” امیدوارم که دامن‌گستری این مناقشه‌ای که ما شاهد آن هستیم، و تند شدن لحن سخنان، به تشجیع مجرمان بالقوه دامن نزند.

طی روزهای اخیر در کلیسای شهر نیس، یک جوان ۲۱ ساله تونسی سه نفر را با چاقو به قتل رساند.