رییس سازمان فناوری اطلاعات حکومت ایران: مردم به ما اعتماد ندارن

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات حکومت  در رابطه با عدم موفقیت طرح پیام‌رسان‌های داخلی گفت: « کاربر ایرانی دائما پلتفرم را با مدل‌های جهانی مقایسه می‌کند و از نگاهش این پلتفرم‌ها امتیاز پایین می‌گیرند. در کنار همه اینها بی‌اعتمادی را داریم که همواره با ما همراه بوده و عدم اعتماد عمومی نسبت به این پلتفرم‌ها وجود دارد».

ناظمی اعتراف کرد:  هر پلتفرمی را که فیلتر کرده‌اند، کاربران بیشتر به سمت آنها رفتند”آمار و تجربه نشان داده که فیلتر کردن هر شبکه اجتماعی باعث می‌شود که حجم داده‌های مربوط به گروه‌های مخالف در آن بیشتر می‌شود و این فیلترینگ عملا به شنیده شدن صدای بیشتر آنها کمک می‌کند”.

ناظمی در مورد کلیت این طرح می‌گوید: «به نظر می‌آید که طرح مذکور یک مانیفست مواجهه با اینترنت است و طراحان از کل ماجرای فضای مجازی به این موضوعات دامن زده‌اند که باید همه مجوز بگیرند و خارجی‌ها فعالیت نکنند و گیت‌وی دست نهادهای نظامی باشد. همین و بس.»

محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دهم از همکاری چین با ایران برای ایجاد اینترنت ملی خبر داد و گفت: در پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین این موضوع تحت عنوان همکاری ۲ کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است

او با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای «ملی شدن اینترنت»، گفت: این بحث برای دیروز و امروز نیست. دولت طبق برنامه ششم مکلف است که اینترنت کشور را ملی کند. طرح اخیر نمایندگان نیز برای اصرار بر اجرای این مساله است.