رییس “ستاد اجرایی فرمان امام” ادعا کرد : واکسن ایرانی کرونا حتما تاییدیه جهانی خواهد گرفت

در حالی که واکسن ایرانی هنوز در مرحله بسیار مقدماتی آزمایش بالینی قرار دارد،رییس “ستاد اجرایی فرمان امام” ادعا کرد : واکسن ایرانی کرونا حتما تاییدیه جهانی خواهد گرفت

محمد مخبر، رییس “ستاد اجرایی فرمان امام” با تاکید بر اینکه حتما واکسن ایرانی مانند برخی دیگر واکسن‌ها تاییدیه جهانی خواهد گرفت، گفت اینکه از کجا تاییدیه بگیرد در وزارت بهداشت مطرح می شود اما حتما تاییدیه جهانی خواهد گرفت.

او گفت:  اینگونه نیست که تاییدیه صادر کنند و باید یک نظارت داشته باشند که پروتکل‌ها و داده‌های موجود تحویل آن‌ها شود و رد نکنند.

مخبر با بیان اینکه تمام فرایندها و مراحلی که طی می کنیم بر اساس پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی است و مرتب به آن‌ها گزارش می دهیم، افزود که اگر به سایت سازمان بهداشت جهانی مراجعه کنید می‌بینید که یکی از شرکت‌های سازنده واکسن کرونا، شرکت ایرانی است.

نخستین محموله واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه در حالی وارد ایران شد که تنها کمی بعد از تحویل آن، گزارش‌ رسانه‌ها و اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره این محموله با تناقض همراه شد.

محمدرضا شانه‌ساز، رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، پس از رسیدن این محموله اشاره کرد واکسن روسی باید در دو دوز و در یک فاصله زمانی برای هر نفر تزریق شود و این میزان محموله اول واکسن که وارد شده برای «۱۰ هزار نفر» است.

این در حالی که شانه‌ساز طی یک نشست خبری گفته بود برای تهیه ۵۰۰ هزار دوز واکسن روسی رایزنی صورت گرفته است.

با محاسبه این میزان و بر مبنای این که هر دو دوز واکسن برای یک نفر کافی است، محموله وارد شده با فرض وجود ۵۰۰ هزار دوز باید برای تزریق به ۲۵۰ هزار نفر کفایت کند، در حالی که شانه‌ساز اکنون آن را ۱۰ هزار نفر عنوان می‌کند.

مشخص نیست چگونه این مقام‌ ارشد وزارت بهداشت تعداد دریافت‌کنندگان واکسن را در فاصله یک روز فقط ۴ درصد از میزانی که پیشتر گفته بود، اعلام کرده است.

محمود واعظی،‌ رییس دفتر روحانی نیز گفته بود قرار است دو میلیون دوز طی سه مرحله وارد ایران شود.