رییس ستاد مبارزه با کرونا تهران پس از چند هفته پنهان کاری:همه جای تهران آلوده به ویروس کورونا است

رییس ستاد مبارزه با ویروس کورونای تهران شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی فاش ساخت که همه سطح شهر تهران آلوده به ویروس کورونا است.

رییس ستاد مبارزه با ویروس کورونا در تهران گفت که تا قبل  ار ۲۰اسفند برخی نقاط تهران کمتر و برخی نقاط بیشتر آلوده بود اما اکنون همه سطح شهر تهران به یک میزان آلوده می باشد.

وی در عین حال هرگونه مسولیتی  در قبال این حجم از آلودگی را بر دوش دولت ندانسته و مردم را مقصر این شرایط دانسته و گفت:همه مردمی که به خارج از شهر رفته و در داخل شهر تهران تردد کرده اند مقصر این وضعیت هستند.

این مسوول حکومتی در حالی تقصیر را بر گردن مردم می اندازد که رژیم به دلیل برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن و پس از آن انتخابات مجلس هرگونه ورود ویروس کورونا به ایران را انکار می کردند و پس از آن هم که مواردی از مرگ و میر گزارش شد علی خامنه ای کورونا را مهم ندانسته و گفت:مردم نگران نباشند و دعا بخوانند همه چیز درست می شود.

حسن روحانی نیز همواره سعی داشت اوضاع را عادی جلوه داده و چندین بار گفته بود که رژیم توانسته خطر گسترش کورونا را مهار کند.

وزیر بهداشت و درمان روز سه شنبه در سخنانی ادعا کرده و گفت:دولت های اروپایی از ما خواسته اند که آنها را در مهار ویروس کورونا راهنمایی کنیم.