2 دیدگاه‌

  1. خاک بر سر جمهوری اسلامی و ھواداران کَلِه خَرش۰ ایران را که به بهشت خاورمیانه و آسیا شهرت گرفته بود حالا به یک جهنم در آستانه جنگ تبدیل کردہاند۰

  2. ببینید دوستان ، خمینی بعد از شورش در قبرستان تهران با خنده ای ناباورانه گفت : ” دلخوش نباشید که آب و برق شما را مجانی میکنیم ، دلخوش نباشید که به شما خانه های مجانی میدهیم دلخوش نباشید ، ما به معنویات شما را تعالی میبخشیم ، ما آخرت شما را هم آباد میکنیم ”
    و اینک کل دنیا و آخر و آخرت ایرانیان را نابود کرد . جالب است کسانی که به جرم خائن و مفسد اعدام کردند بسیاری کارآفرینانی هم در امور عام المنفعه کار میکردند و هم چندین خانوار در کارخانه یا کارگاه آنها کار میکردن

Comments are closed.