زرتشت احمدی راغب یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه‌ای بازداشت شد 

به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران نیروهای امنیتی زرتشت احمدی ‌راغب  ، فعال مدنی ویکی دیگر از از امضا کنندگان بیانیه ۱۴فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی به همراه همسرش در شهر شهریار را بازداشت کردند.

در این گزارش امده است که با بازداشت زرتشت احمدی راغب تاکنون هفت تن از امضاکنندگان بیانیه ۱۴فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی بازداشت شده‌اند.

هم چنین در ادامه این گزارش نوشته شده که در حدود سه هفته گذشته، هشت تن از ۱۴ زنی که بیانیه ۱۴ کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی  را امضا کرده بودند نیز از سوی ماموران امنیتی در شهرهای مشهد، تهران و رشت بازداشت شدند.

در پایان این گزارش امده است که صبا کرد افشاری، از معترضان به حجاب اجباری، به ۲۴ سال زندان محکوم شد

و به گزارش سازمان بشری ەنگاو، در ادامه موج بازداشت ها در کردستان دو شهروند دیگر کرد درشهرستان مریوان از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

در این گزارش امده است که نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک جوان ٢۴ سالە اهل روستای نی با هویت ”کارو کاوە“  ویک جوان ٢٠ سالە را با هویت ”سینا جاست“ فرزند سالار بازداشت شده اند.