زنان اسرائیل از برابری نسبی با مردان برخوردارند، ولی کافی نیست

رسانه های همگانی در اسرائیل، امروز هشتم ماه میلادی مارس و روز جهانی زن، گزارش ها و مطالب متنوعی را به این روز اختصاص دادند و به ویژه از نقش زنان در جامعه اسرائیلی سخن گفتند.

گرچه زنان در بازسازی و نوسازی اسرائیل و نوزایی کشور یهود نقش مهمی ایفا کرده اند، ولی باور عمومی بر آن است که زنان هنوز تساوی حقوق کامل و نقش مساوی در سیاست و اقتصاد و اجتماع اسرائیل بازی نمی کنند.

با این همه، در سال های اخیر برای اعطای نقش بزرگتری به بانوان، تلاش های بسیار به عمل آمده است. سازمان های زنان در اسرائیل بسیار قدرتمند هستند و می کوشند درهای مشاغل عمومی را هر چه بیشتر به روی زنان بگشایند.

دختران و زنان از اولین گروه هایی بودند که از یکصد و پنجاه سال پیش از کشورهای مختلف و به ویژه از اروپای شرقی به سرزمین اسرائیل مهاجرت کردند، تا کشور تازه را بنا نهند و همراه با مردان در پایه گذاری اسرائیل نوین سهم داشته باشند.

از همان هنگام، زنان و دختران در مزارع کشاورزی دوش به دوشن مردان به کار مشغول شدند و در امور پاسداری و حفظ امنیت نیز سهیم بودند و اسلحه به دست گرفتند و از وطن خویش دفاع کردند.

در جنگ استقلال اسرائیل، زنان در نبردها شرکت جستند، ولی بیشترین وظائف آن ها در پشت جبهه بود. با اعلام استقلال دوباره اسرائیل، بسیار بدیهی بود که دختران نیز به خدمت نظام وظیفه فرا خوانده شدند. ولی زیر فشار روحانیون و دینمداران، دختران مذهبی از خدمت معاف شدند.

امروز دختران سرباز حتی به عنوان فرمانده تانک و یا تکاوران زمینی انجام وظیفه می کنند.

این روزها مصادف با جشن اعطای جوایز ملی اسرائیل در رشته های مختلف، از هنر و ادبیات تا علم و صنعت است.  ولی شمار کمتری از زنان اسرائیل در بین دریافت کنندگان این جوایز مهم دیده می شوند.

رسالتی که هم اکنون جامعه اسرائیل با آن روبرو می باشد این است که چگونه می توان زنان مذهبی و همچنین بانوان عرب را وارد بازار کار کرد. اسرائیل برای رسیدن به این هدف بیش از یک میلیارد شِکِل بودجه اختصاص داده و نخستین نتایج آن دیده می شود. ولی زنان در اسرائیل هنوز با تساوی حقوق کامل با مردان فاصله زیادی دارند.

2 دیدگاه‌

  1. اسرائیل سرچشمه برابری ها و عدم برابری ها و غیر برابری ها است گویا پروسه هم اکنون آغاز شده است گرچه سفر پیدایش آدم و حوا توسط اسرائیل به نوشتار حک شده است.

    وجود زنان در ارتش اسرائیل بمراتب در بطن ارتش اسرائیل حک شده است.

  2. در غرب و اسرائیل، بیشترین سوء استفاده های جنسی از زنان می شود و هیچ‌ ارزشی برای زن نه تنها قائل نیستند بلکه بیشترین ضربه ها را به آنها وارد می کنند

Comments are closed.