زنان کارگر ایران، بیش از همه طبقات کارگری  کارمندی کشور از کورونا آسیب مالی دیده اند

همه گیری کرونا میلیون‌ها نفر را در نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به خانه فرستاده و بیکار کرده است. ولی در حکومت زن ستیز ایران، وضع بانوان بیکار بسیار وخیم تر از کشورهای دیگر است.

آشنایان امور می گویند که در حکومت اسلامی ایران به  کارگران زن اهمیت نمیدهند بازار کار آن مردانه است، و ادامه دوران شیوع کرونا و پس از آن می تواند زنان را به بیکاری بیشتر و بیگاری شدید تری بکشاند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی به بررسی  وضع بازار کار زنان ایران در دوران همه گیری کرونا و پساکورونا  پرداخته و نوشته: داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که بیکاری در زمستان سال گذشته به نسبت زمستان ۹۷ کاهشی ۱،۷ درصدی داشته و به ۱۰،۶ درصد رسیده است و با وجود این در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده‌اند.

این گزارش  همزمان با شروع فعالیت بخش عمده کسب و کار در ایران (جز تهران) منتشر شده است و به بررسی وضعیت معیشتی زنان کارگر پرداخته است.رسانه های اجتماعی  در این باره نوشته اند : این آمار حکومت ایران گویای وضعیت واقعی زنان در بازار کار ایران نیست و میزان بیکاری آنان از آمار رسمی بالاتر است.

ایلنا نیز با تایید این نظر نوشته : «آمار‌های ارائه شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی‌دهد. هر چند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد بیشتر از زنان هستند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت بازار رسمی نزدیک به هم شده است.»

از این گذشته آمار نشان میدهند که مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین یعنی کمتر از ۲۰ درصد است. به عبارتی زنان یک پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند و عده زنان شاغل در بخشهای غیر رسمی فعالیت اقتصاد بیشتر شده است.

اپیدمی کرونا برای اقتصادهای قدرتمند جهان نیز چالشی بزرگ است، برای اقتصاد بیمار و ناتوان ایران چالشی بسیار جدیتریست که هزینه آن را در خط مقدم بخشهای ضعیف جامعه می پردازند. گروههایی که صدای آنها شنیده نمیشود.

در بسیاری از دولتها برای دوران کرونا و برای حمایت از نیروی کار کم و بیش تمهیداتی در نظر گرفته اند. اما در ایران حمایت دولت از بخشهای ضعیف جامعه در حد اعطای یک میلیون تومان به یارانه بگیران است. برای حمایت از حقوق کارگران در دوران کرونا و پساکرونا هنوز نه اندیشه ای در میان مسئولان و نه برنامهای از سوی دولت به گوش میرسد.