زندان های اسرائیل، برای تروریست های بازداشتی فلسطینی، زندان است و یا یک آسایشگاه رایگان؟

نمای بیرونی یکی از زندان های اسرائیل که صدها تن تروریست فلسسینی در آن جا نگاهداری می شوند

آیا زندان های اسرائیل محلی برای نگهداری تروریست های بازداشت شده فلسطینی است تا در آینده نتوانند به آدمکشی علیه شهروندان اسرائیلی ادامه دهند، و یا نوعی آسایشگاه و محل تفریح و تفرج برای آنان است؟

این پرسش پس از آن مطرح گردید که سازمان کل زندان های اسرائیل اعلام داشت که زندانیان تروریست فلسطینی از مزایا و حقوقی برخوردار می شوند که در هیچ کشور همسایه وجود ندارد و در همان هنگام سازمان های حقوق بشر، اسرائیل را زیر ذره بین قرار می دهند و گروه های ترور فلسطینی ادعا می کنند که در زندان های اسرائیلی با افراد بازداشتی به خوبی رفتار نمی شود.

سازمان کل زندان های اسرائیل، در گزارشی که انتشار داد فاش ساخت که در همه زندان های افراد بازداشتی سازمان های ترور، اتاق ورزش با دستگاه های مدرن قرار دارد و زندانیان می توانند هر روز روزنامه دریافت کنند و هر هفته یک مجله بخوانند.

آنها همچنین حق دارند از دیدار منظم خانواده های خود برخوردار شوند. ولی اگر مرتکب تخلف گردند، اداره زندان ها به طور موقت این دیدارها را متوقف می سازد.

در زندان های اسرائیل، نوجوانان فلسطینی می توانند به تحصیل ادامه دهند و حتی افراد مسن تر نیز می توانند از طریق مکاتبه ای به تحصیل بپردازند.

در یک مورد تروریست لبنانی به نام سمیر قنطار که بیرحمانه چند اسرائیلی و از جمله یک کودک نوزاد را به قتل رسانده بود، در زندان توانست دکترا بگیرد و در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد. قنطار پس از آزادی، از جانب حکومت ایران به تهران دعوت شد و یک رشته ماموریت های تروریستی و نظامی به عهده گرفت که در جریان یکی از آنها کشته شد. حکومت ایران هلاک شدن او را به اسرائیل نسبت داد.

در اسرائیل، نمایندگان پارلمان حق دارند هرگاه که دلشان خواست به دیدار زندانیان بیایند. نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل از این حق در ابعاد گسترده ای استفاده می کنند و مرتبا به دیدار محکومین تروریست فلسطینی می روند. در یک مورد، نماینده عرب پارلمان اسرائیلی که در حین این دیدار قصد داشتند چند دستگاه تلفن همراه را به طور غیر قانونی برای تروریست های زندانی قاچاق کند، دستگیر گردید و در دادگاه به دو سال زندان محکوم شد و در پایان آن، ماه گذشته آزادی خود را بازیافت.

یک دیدگاه

  1. Fyodor Dostoevsky نویسنده روسی می گوید:” برای اینکه در مورد سیستم حکومتی کشوری داوری(قضاوت) کنیم باید زندانهای آنرا از درون ببینیم”۰ در آلمان گزارشهایی در مورد زندانهای اسرائیل در تلویزیون دیده ایم که آنها را به عنوان یک آدم نگاه می کنند و نه بعنوان یک مجرم و هیچ زندانی را ایزوله نمی کنند و همه کنار هم و از غذا و دارو و بهداشت درست بر خوردارند و باضافه امکاناتی که در این متن آمده مانند تحصیل و غیره با وجودیکه آدم کشته و جنایت کرده اند۰ حال مقایسه میکنیم با تروریست های آلمان همان گروه Baader Meinhof که بعد ها در سال ۱۹۷۰ به RAF تبدیل شد و اعضای آن در اردوگاههای تروریستی عربی که خود را فسلطینی می نامند دوره دیده بودنند۰ چهار عضو آنرا گرفتند[۱] و آنها را در یک طبقه انداخته که هر کدام در سلول های انفرادی بودنند و دو اتاق با هم فاصله داشتند و در آن طبقه کسی به جز آنها نبود و در سکوت کامل در اتاقهایی با نور و ملافه های سفید نگهداری می کردنند و سخت گیریهای غیر انسانی دیگر که البته من منظورم دفاع از آنها نیست فقط دارم مقایسه می کنم۰

    [۱] این چهار تن را در آن سلولها ایزوله کرده بودنند: Anderas Baader ,Gudrun Esslin ,Horst Mahler , Ulrike Meinhof
    حالا خیلی کوتاه بنویسم که چرا این گروه تروریستی در آلمان تشکیل شد۰ در پایان ماه مه ۱۹۶۷ شاه ایران همراه با شهبانو از آلمان دیدار کردند که چهار روز طول کشید۰ ایرانیان تظاهراتی بر علیه او انجام دادنند و روی پلاکارتهایی نوشته بودنند Morder (=آدمکش) و شاهنشاه هم ساواک خود را آورده بود و با چوبهای کلفت با فحش های رکیک به جان آنها افتاده بودنند (منبع فیلم مستند در کانال ZDF_INFO و مجله اشپیگل ) پلیس آلمان سوار بر اسب تماشا می کرد و می گذاشت آنها کار خودشان را انجام دهند که تعداد زیادی دانشجوی ایرانی زخمی شدند و دانشجویان آلمانی هم شاهد این جنایت ها بودنند۰ در این تظاهرات پلیس آلمان دانشجوی آلمانی رشته فقه به نام Benno Ohnesorg را با شلیک از نزدیک به مغز او کشت که این باعث شلعه ور کردن آتش خشم دانشجویان بر علیه خشونت پلیس آلمان شد و بدتر از آن پلیسی که اینکار را کرده بود محاکمه ولی او را زود آزاد کردند و این باعث تشکیل این گروه تروریستی شد۰ عده ایی از هم میهنان ما خیال می کنند که در زمان نظام پیشین(پادشاهی) ایران بهشت بوده۰ چنان با آب وتاب در مورد آن می گویند۰ البته کسی این کامنت را نمی خواند چون تا بخواهد نگاشته شود این مقاله بر داشته شده است۰ اگر اینطور می شد عده ایی می توانستند چیزی هم در باره واقعیت های آنزمان بدانند!

Comments are closed.