زنگنه: “تحریم های آمریکا هوشمند و دردناک است”. روسای پتروشیمی: “جای نگرانی نیست”!

بیژن نامدار زنگنه دیروز (شنبه ) گفته بود:  « ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیده است»

واکنش های  ضد و نقیض مقامات امور نفتی حکومت به گسترش تحریم های ایالات متحده در مورد صنایع پتروشیمی ایران در رسانه های همگانی برون مرزی بازتاب گسترده ای داشت .
بیژن نامدار زنگنه دیروز (شنبه ) گفته بود: « ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیده است». منظور او از “تحریم های هوشمند” آن رشته تحریم هایی است که منابع کلان درآمد ارز خارجی رژیم را هدف می گیرد، تا ریشه امکانات ملی حکومت را بخشکاند و رژیم ایران را ناچار کند فعالیت های زیاده خواهانه را متوقف کند.
علیرغم سخنان زنگنه در مورد دردناک و هوشمند بودن تحریم های آمریکایی، روسای صنایع پتروشیمی حکومت یک زبان ادعا کرده گفتند که “این تحریم‌های جدید آمریکایی غیرقابل اجراست و جای نگرانی نیست”.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو روز پیش (آدینه )، اعلام کرد که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت مرتبط را به دلیل ارتباط و تامین مالی سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها قرار داده است.
ایالات متحده در مورد علل این تحریم گسترده گفته بود که همه ی سود فروش صنایع پتروشیمی به نفع سپاه ایران بوده و سپاه پاسداران آنرا خرج تامین مالی و اجرای تروریسم می‌کند که به مشکلات جدی اقتصادی در ایران منجر شده و مدام بدتر از این خواهد شد.