زن نود و یک ساله اسپانیایی در پی یافتن بقایای پیکر پدرش در گورهای دسته جمعی

بنیتا ناواسرادا نود و یک ساله یک زن اسپانیایی است که امیدوار است بتواند بقایای پیکر پدرش را که توسط عوامل سرکوبگر رژیم دیکتاتوری فرانکو در سال ۱۹۳۹ اعدام گردید پیدا کند و به گفته بنیتا نود و یک ساله روح پدرش پس از آن در آرامش به سر برد.

وی امیدوار است که  بقایای پیکر پدرش در یکی از قبرهای دسته جمعی حومه مادرید یافت شود که همراه با ۱۰۰ نفر دیگر در سال ۱۹۳۹ و پس از جنگ داخلی اسپانیا توسط رژیم دیکتاتوری فرانکو اعدام گردیدند.

پس از آنکه گور دسته جمعی باز شد متخصصان پزشکی قانونی مشغول انجام آزمایشات بر روی بقایای یافت شده در این مکان هستند.

این متخصصان بر روی جمجمه های یافت شده که سوراخی در آن قرار دارد آزمایش کرده و پس از احراز هویت آنها را به خانواده هایشان برای دفن در گورستان تحویل میدهند.

سال گذشته اولین گور دسته جمعی شناسایی و حفاری شد و آزمایش بر روی بقایای پیکرهای یافت شده آغاز گردید.

این گورهای دسته جمعی میراث دوران دیکتاتوری فرانکو است.پس از مرگ  فرانکو دیکتاتور اسپانیا در سال ۱۹۷۵این کشور روند انتقال به یک حکومت دموکراتیک را طی کرد  اما به گفته کارشناسان امور سیاسی و اجتماعی اثرات آن دهه ها در اسپانیا همچنان باقی مانده و مانند زخمی است که  مداوا نشده است.

هزینه نبش قبر و آزمایش های ژنتیکی بر روی بقایای اجساد قربانیان را بخشی از دولت اسپانیا بر عهده گرفته است و به گفته یک مقام مسئول هدف آرامش روانی بازماندگان قربانیان است که بتوانند عزیزانشان را با احترام دفن کنند.

گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن انقلابیان ۵۷ در ایران بسیاری از مقام های حکومت شاهنشاهی اعدام شدند که بسیاری از آنها محل دفن آنها مشخص نیست در سالهای بعد رژیم اسلامی دست به اعدام های گسترده زد و اجساد را در گورهای دسته جمعی دفن کرد و به خانواده ها اجازه نداد که پیکر عزیزانشان را در محل مشخصی دفن کنند.

بنیتا درباره پدرش می گوید که وی رهبر  یکی از اتحادیه های آن دوران بود و زمانی که پدرم اعدام شد من هفت سال داشتم.

حال امیدوارم با یافتن بقایای پیکر پدرم زخمی که از هفت سالگی دارم کمی بهبود یابد و روح پرم نیز در آرامش قرار گیرد.