زیباکلام: «نمی دانم چرا مسئولان نظامی با هرچه مخالفند، برچسب ضد انقلاب می چسبانند»

صادق زیباکلام استاد دانشگاه در انتقاد از نحوه برخورد مقامات حکومت با واقعیت های کنونی جامعه ایران گفت: من هیچ وقت نتوانسته‌ام بفهمم چرا مسئولین ما با هر چه مخالفند آن را به ضد انقلاب، آمریکا، منافقین و سلطنت طلب‌ها نسبت می‌دهند؟ آخرین مورد، نسبت دادن تداوم قرنطینه کرونا به “ضد انقلاب” از سوی آقای روحانی است.

حسن روحانی گفته بود که انتشار موج دوم و سوم کورونا در کشور کار ضد انقلاب است.

زیبا کلام افزود: در حالیکه عادی سازی یا برعکس تداوم قرنطینه، مناقشه‌ای در همه کشور‌ها بوده است. به این صورت که معمولا مسئولین بهداشتی خیلی موافق عجله در عادی سازی نمی‌باشند؛ اما مسئولینی که عهده دار اقتصاد و کار و کسب مردم هستند برعکس عجله دارند که شرایط را عادی سازند. این مناقشه با شدت و ضعف در بسیاری کشور‌های دیگر هم اتفاق افتاده. ایران، اما تنها کشوری است که رئیس جمهوری آن این مناقشه طبیعی را به ضد انقلاب و عوامل دشمن نسبت می‌دهند.