سازمان‌های حقوق بشر، خامنه‌ای و دیگران را در رابطه با کرونا به جنایت متهم می‌کنند

در اوج فاجعه کرونا که هر روز شدیدتر می‌‍شود، گروه‌های فزاینده‌ای از مردم ایران و کاربران شبکه‌های اینترنتی خواهان محاکمه و مجازات مسؤولان این فاجعه شده‌اند و به ویژه خواهان محاکمه و مجازات علنی خامنه‌ای و دیگر مسؤولان حکومتی شده‌اند.

همچنین جنبه دیگری از جنایات رژیم علیه مردم علنی گردیده و آن درصد بالای میزان مرگ و میر افرادی است که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند و قاعدتا می بایست از ابتلا به کرونا مصون باشند.

در هر کشور، معمولا درصد بسیار ناچیزی از آنانی که هر دو دوز را دریافت کرده‌اند، فوت می‌کنند، ولی این درصد در ایران، ده‌ها برابر است و گفته می‌شود که احتمالا واکسن‌های تقلبی و یا واکسن‌هایی که تاریخ مصرف آن گذشته بوده، تزریق شده و یا آن که فاصله زمانی بین دو دوز رعایت نگردیده و در هر دو دوز، دو واکسن متفاوت تزریق شده است.

این واقعیت تکان دهنده، می تواند سران رژیم را با اتهام وخیمی روبرو سازد.

ولی حکومت به جای آن که تلاش خود را متوجه راهکارهای سرکوب کرونا سازد، به بازداشت هفت تن از  حقوقدانان و تلاشگرانی دست زده که در یک نامه مشترک خواهان بررسی مسؤولان جنایات کرونایی در ایران شده‌اند. آن‌ها یک رشته سوءطن‌ها را در مورد رفتار مسؤولان رژیم مطرح ساخته‌اند که طبق قانون اساسی حکومت، قابل رسیدگی و تعقیب است. ولی اگر چنین روندی آغاز شود، متهم اصلی آن شخص علی خامنه‌ای است که ورود دو واکسن بسیار مهم را ممنوع کرد و موجب هرج و مرج در این زمینه گردیده و حتی سهم شانزده میلیون دوز واکسن برای ایران که قرار بود کوواکس، آن را بفرستد منتفی شد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز خواهان بررسی این اتهاماتِ نسبت داده شده به سران رژیم ایران گردیده است.