سازمان‌های حقوق بشر، خامنه‌ای و دیگران را در رابطه با کرونا به جنایت متهم می‌کنند

در اوج فاجعه کرونا که هر روز شدیدتر می‌‍شود، گروه‌های فزاینده‌ای از مردم ایران و کاربران شبکه‌های اینترنتی خواهان محاکمه و مجازات مسؤولان این فاجعه شده‌اند و به ویژه خواهان محاکمه و مجازات علنی خامنه‌ای و دیگر مسؤولان حکومتی شده‌اند. همچنین جنبه دیگری از جنایات رژیم علیه مردم علنی گردیده و آن درصد بالای میزان … ادامه خواندن سازمان‌های حقوق بشر، خامنه‌ای و دیگران را در رابطه با کرونا به جنایت متهم می‌کنند