سازمان اوقاف حکومت که تحت نظارت کامل رهبری است، به مردم  دروغ گفت

ادعای سازمان اوقاف که گفته بود:  قله دماوند وقف نیست تنها یکی از یال های دماوند به نام مرتع ملار، موقوفه است. دروغ از آب درآمد.

خبرگزاری اسکان نیوز، با انتشار اسنادی از تایید وقف دماوند نوشته است، آنچه را که  نماینده‌ سازمان اوقاف گفته بود، کذب بود و بر اساس اسناد بدست آمده،  پلاک های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله‌ دماوند؛ توسط این سازمان وقف شده است.

ماجرای وقف یک‌یازدهم دماوند که بلافاصله پس از شوک افکار عمومی از تصرف پنج‌هزار و ششصد هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد اتفاق افتاد با بازتاب‌های رسانه‌ای و حقوقی گسترده ای روبرو شد.

سازمان جنگل‌ها روز گذشته(یکشنبه) از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما مدیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها درباره وقف بخشی از قله دماوند گفت که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است».

این در حالی که بر اساس اسناد، ارائه شده دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است.

گزارش این سند به معنای آن است که برخلاف اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ (که در آن حد شمالی پلاکها را قله دماوند اعلام کرده) همچنین به استناد نقشه‌ی اجرای مقررات ملی شدن ، از قله‌ی دماوند تا دامنه امتداد یافته اند.

پلاک های‌ ۶۸ ،‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا ، مرتع ملار سفلی و قریه‌ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که علی‌رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاک ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می کند که سند این پلاک ها بنام اوقاف صادر شده است. سندی که  اوقاف نیز آن را تایید کرده است.