سازمان حقوق بشر سوریه: تانک های اسرائیلی یک موضع دیده بانی حزب الله در خاک سوریه و مجاورت مرز اسرائیل نابود کردند

سازمان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، گزارش داد که ارتش اسرائیل با آتش توپخانه خود، یک موضع نظامی حزب الله لبنان را در خاک سوریه مورد حمله قرار داد و آن را نابود کرد.

در گزارش آمده است که این موضع یک پاسگاه دیده بانی بود که می کوشد تحرکات نظامی در داخل اسرائیل را رصد کند. این پایگاه از جانب حزب الله در فاصله کمی از مرزهای اسرائیل در بلندی های گولان برپا شده بود.

در گزارش آمده است که توپخانه اسرائیلی با شلیک چند خمپاره، این برج دیده بانی را هدف قرار داد و باعث نابودی آن شد.

در گزارش، به تلفات احتمالی اشاره ای نشده، ولی گفته شده که محل مورد حمله در بخش قنیطره در خاک سوریه قرار دارد که با اسرائیل هم  مرزی است.

ارتش اسرائیل از هنگام آغاز خیزش مردمی در سوریه و دخالت نظامی رژیم ایران و حزب الله لبنان در کشتار مردم آن کشور، از یک سو می کوشد از استقرار سپاه قدس در سوریه جلوگیری کند و همزمان، اجازه نمی دهد که حزب الله لبنان و یا سپاه پاسداران مواضعی را در خاک سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل برپا سازند.

در دو سال اخیر، حزب الله تلاش بسیار کرده با برپایی مواضع مخفی، به خاک اسرائیل نزدیک شود، ولی هرگاه چنین مواضعی شناسایی شده، ارتش اسرائیل برای نابودی آن اقدام کرده است.

حزب الله که دائما می کوشد در مرزهای شمالی اسرائیل مواضع مستحکم تری برپا سازد، به اقدامات مشابهی در خاک سوریه و در مجاورت مرزهای اسرائیل دست زده است. ولی ارتش اسرائیل که اینگونه فعالیت ها را از نزدیک دنبال می کند، تا کنون شماری از آن ها را نابود کرده است.

این گزارش در حالی انتشار می یابد که بحران مالی و سیاسی در لبنان ادامه دارد و حزب الله با مشکلات بسیار روبروست و شمار زیادی از مردم لبنان با شرکت در تظاهرات خواهان مهار کردن فعل و انفعالات نظامی حزب الله علیه خاک اسرائیل هستند.