سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری حکم زندان چهار شهروند مسیحی در ایران شده است

کشیش «ویکتور بت‌تمرز» و همسرش «شامیرام عیسوی» و نوکیشان مسیحی «امین افشارنادری» و «هادی عسگری»

این نهاد حقوق بشری می گوید: این افراد تنها به دلیل ابراز و انجام فرایض دینی خود به ۵  تا ۱۵ سال زندان محکوم شده اند.

سازمان عفو بین‌الملل  خواستار اقدام فوری برای لغو احکام زندان ویکتور بکتمس و همسر وی  سمیرام عیسی امین افشار نادری و هادی عسگری شده است.

این نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه ای در مورد این چهارشهروند مسیحی ابراز داشته است که آنها تنها به دلیل انجام فرایض دینی و ابراز عقیده از جمله حضور در گردهمایی های مسیحیان و برپایی کلیساهای خانگی در مجموع به ۴۵ سال زندان محکوم شده‌اندو

در بیانیه عفو بین الملل ویکتوربتمرس  شمیرام عیسوی از مسیحیان آشوری- امیر افشار نادری و هادی عسگری نوکیش مسیحی معرفی شدند و این افراد هریک به ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

عفو بین الملل تاکید کرده است فعالیت‌های مسالمت‌آمیز این چهار نفر مانند برگزاری جشن کریسمس راه‌اندازی و برپایی کلیساهای خانگی و مسافرت به خارج از کشور برای شرکت در سمینارهای مسیحی به عنوان اعتماد فعالیت‌های غیرقانونی کلیسایی و اقدام علیه امنیت ملی علیه آنها مطرح شده است.

این چهار مسیحی پس از تودیع وثیقه آزاد شده و در انتظار رای دادگاه تجدید نظر هستند.

عفوبین الملل تاکید کرده است که اگر این افراد دستگیر و زندانی شوند زندانی عقیدتی شمرده خواهند شد عفوبین الملل ضمن درخواست اقدام فوری برای لغو زندان این چهار مسیحی از مقامات ایران خواسته است به حق آزادی اندیشه و عقیده و دین احترام بگذارند و تاکید کرده که آزادی ابراز دین و عقیده به صورت فردی یا جمعی در قالب عبادات -اجرای آداب و آیین‌های دینی و آموزش‌های دینی خواه  در محیط عمومی و خصوصی در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است به رسمیت شناخته شده است.