سازمان عفو بین الملل میگوید:دولت چین باید در مورد سرکوبی گسترده مسلمانان آن کشور توضیح دهد

صدها هزار تن از خانواده ها از هم جدا شده‌اند و خبری از هم ندارند

سازمان عفو بین الملل در گزارشی می گوید دولت چین باید در مورد وضعیت و سرنوشت یک میلیون مسلمان ساکن منطقه شین جیان که گفته می‌شود هدف سرکوبی گسترده قرار گرفتند توضیح دهد.

به تازگی گزارش‌های انتقادآمیز تازه ای در مورد وضعیت مسلمانان به طور مشخص گروهی از انها در غرب چین منتشر شده است.

اواسط مردادماه کمیته مقابله با تبعیض نژادی ملل متحد گفته بود یک میلیون تن از شهروندان مسلمان ایغوردر چیزی شبیه به اردوگاه بزرگ در بازداشت به سر می‌برند.

این نهاد ناظر با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های مختلف در این زمینه تأکید کرده بود دولت چین منطقه خودگردان شین جیان را به اردوگاه تبدیل کرده و مسلمانان چین در آنجا هستند  چون آن طور که می گویند با افراطی گری مقابله می‌کنند.

حال سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش خود می گوید صدها هزار تن از خانواده ها از هم جدا شده‌اند و خبری از هم ندارند.

رادیوی آسیای آزاد به تازگی گزارش داده که ازاوریل ۲۰۱۷ به این سو ایغورهایی که متهم به داشتن دیدگاه‌های مذهبی افراطی شده‌اند در مکان‌های موسوم به اردوگاه های بازآموزی در بازداشت به سر می‌برند.

این اردوگاه ها در سراسر منطقه خودگردان شین جیانگ واقع هستند.

عفوبین الملل می گوید فکر میکند باید به کارزار فزاینده دولتی در توقیف گسترده جاسوسی- بازآموزی اجباری- اصول سیاسی و عقیدتی و مجبور کرد به تن دادن به یکپارچگی فرهنگی پایان دهد.

به گفته این سازمان ها و دیگر اقلیت های مسلمان ساکن چین به خاطر رعایت نکردن قوانین مربوط به کوتاه کردن ریش و یا استفاده نکردن از برق و داشتن قران های غیر مجاز از منظر دولت تنبیه می‌شوند حکومت جمهوری اسلامی نیز که ظاهراً سنگ دفاع از مسلمانان جهان را به سینه میزند به علت وابستگی شدید این کشور به داد و ستد با چین کوچکترین اعتراضی تا به امروز به دولت چین با رفتار ناشایستی که با مسلمانان آن کشور می‌شود نکرده و دولت چین به سرکوب دینی و فرهنگی مسلمانان چین ادامه می‌دهد.