سازمان غذا و داروی ایران: به ما فشار می آورند داروهای ادعایی ضد کورونا را تائید کنیم

سازمان غذا و دارو ی ایران این شکایت را مطرح ساخت که برای تأیید واکسن و داروی مشکوک، که ادعا می شود قادر به پیشگیری و درمان کورونا می باشد، زیر “فشار سیاسی سنگین” افراد ذینفع و برخی نهادهای سیاسی قرار گرفته است و از این نهاد خواسته شده هرچه زودتر مجوزهای لازم را صادر کند.

، خبردادکه «در حال حاضر، سازمان غذا و دارو تحت فشار سیاسی سنگین برای تائید واکسن ایرانی و داروهای ضد کرونا قرار دارد». از سوی دیگر، رئیس کمیتۀ علمی مقابله با کرونا، اعلام کرد که واکسن ایرانی کرونا تا خرداد ۱۴٠٠ قابل تزریق خواهد بود.

علی فاطمیتأکید کرد: «هیچ کابوسی بدتر از این نیست که سلامت مردم به سیاست آلوده شود».

او در ادامه گفت: «متأسفانه ادامه دار شدن همه گیری کووید ۱۹ و ناتوانی نظام درمانی همه کشورها برای ریشه کنی بیماری، این بهانه را به دست بعضی‌ها داده تا در حیاتی ترین موضوع که سلامت مردم است، دخالت کنند».

نایب رییس انجمن داروسازان ایران،در ادامه گفت: «در حال حاضر، سازمان غذا و دارو تحت فشار سیاسی سنگین برای تائید واکسن و داروهای ضد کرونا قرار دارد. متأسفانه بعضی‌ها با سوءاستفاده از تعصبات ملی و مذهبی مردم، پیشینه ایرانی یا اسلامی به این داروها می‌دهند که این جفا در حق مردم و هم در حق دین است».

او افزود: «گرفتن تائیدیه ضد کرونا از وزارت بهداشت برای هر دارویی، به معنای سرازیر شدن درآمد کلان برای صاحب دارو است و لذا طبیعی است که امروز رقابت شدیدی برای گرفتن این مجوزها در جریان باشد. متأسفانه بعضی جریان‌های سیاسی با سوداگران سلامت مردم همراه می‌شوند و به سازمان غذا و دارو برای تائید این داروها فشار می‌آورند».

در ادامه این خبرآمده است کهاسحاق جهانگیری معاون اول نیزدر این باره گفته است : «یکی از اصلی ترین اولویت های کشور در مقطع کنونی تامین واکسن کروونا از شرکت های معتبر بین المللی است و با وجود فشارها و تحریم های ظالمانه آمریکا، دولت تمام ظرفیت ها و امکانات موجود را برای رفع نیازهای مردم به کار گرفته و از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد».

او وعده داد، تا در سریعترین زمان ممکن و با محوریت وزارت بهداشت، واکسن کرونای مورد نیاز کشور تأمین و در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت نیز گفت: «تهیه واکسن کرونا تحت تاثیر فشارهای ناجوانمردانه آمریکایی ها و مشکلات در نقل و انتقال پول قرار داشت که خوشبختانه گره های آن گشوده می شود و به این ترتیب واکسن وارداتی کورونا برای تزریق در گروه های آسیب پذیر وارد کشور خواهد شد».

این در حالی که ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، در ارتباط بااظهارات حسن روحانی و عبدالناصر همتی که گفته بودند« در انتقال ارز برای خرید واکسن کورونا مشکل وجود دارد »، را رد کرد وگفت: ، امکان انتقال ارز برای خرید واکسن کورونا و دارو وجود دارد و مشکلی در این مورد وجود ندارد.