سازمان های ترور خود را در جنگ دوازده روزه پیروز خواندند، ولی تلفات و زیان آن ها بسیار سنگین بود

آتش بس بین اسرائیل و نوار غزه از ساعت دو بامداد امروز (آدینه) آغاز گردید و تا هنگام تدوین این خبر از جانب هر دو طرف رعایت می شود. این دور از جنگ که با حمله موشکی گسترده حماس از غزه به سوی اورشلیم آغاز گردید، جمعا دوازده روز ادامه یافت و طی آن گروه های ترور فلسطینی و اسلامی حدود چهار هزار موشک بسوی اسرائیل شلیک کردند که بخشی از آن پیش از رسیدن به حریم هوایی اسرائیل، در داخل غزه سقوط کرد و اکثر موشک های دیگر توسط سامانه ضد موشکی “گنبد آهنین” در هوا شکار شد و بقیه در زمین های بایر منفجر گردید.

با این همه، ده ها خانه در اسرائیل آسیب دید و دوازده تن جان باختند و زندگی در شهرهای پیرامونی به طور جدی مختل شد و حتی اهالی مرکز اسرائیل نیز طعم این حملات موشکی را چشیدند و برخی از شب ها و یا در ساعات روز ناچار شدند با شنیدن آژیر خطر، به سرعت خود را به اتاق امن و یا پناهگاه برسانند.

از نظر اقتصادی و فعالیت بازرگانی نیز زیان قابل توجهی وارد آمد.

در مقابل، آمار رسمی که امروز (آدینه) پس از برقراری آتش بس، از جانب مقامات اسرائیلی انتشار یافت، نشان می دهد که خسارات و تلفات حماس و جهاد بسیار چشمگیر بوده است.

در این آمار آمده است که در طول دوازده روز نبرد، و بمباران های سنگین و روزانۀ نیروی هوایی اسرائیل،  حدود دویست تن از هلاک شدگان، چریک های فعال در سازمان های ترور بوده اند و بیست و پنج تن از آنان درجه فرماندهی داشته اند و از جمله پنج تن از آنان در ردیف سرتیپ در ارتش های منظم بوده اند.

یکی از دستاوردهای نیروی هوایی اسرائیل در جریان بمباران ها، ویران کردن حدود یکصد کیلومتر تونل های زیرزمینی در سراسر غزه بوده است. حماس طی سالیان دراز به حفر این تونل ها پرداخت و آن را به صورت یک شبکه مترو در آورد که امکان می داد چریک ها و فرماندهان آن ها از زیرزمین و بی آن که دیده شوند، از نقطه ای به نقطه دیگر در سراسر عزه منتقل شوند.

در این شبکه مترو، همچنین ستادهای فرماندهی و انبارهای اسلحه برپا شده بود که اکنون حدود یکصد کیلومتر آن نابود گردیده است.

در جریان عملیات نیروی هوایی اسرائیل، همچنین بیش از هفتاد پرتابگر که قادر به شلیک همزمان بیش از هشت موشک بوده، نابود شده است. و همچنین صدها نقطه در خاک غزه که از آن جا به سوی اسرائیل تیراندازی می شده، نابود گردیده است.

همچنین نیروی هوایی اسرائیل کارگاه های موشک سازی و تولید جنگ افزار در غزه را در ابعاد گسترده نابود کرده و مدت زمانی طول خواهد کشید که بتوانند کارگاه های تازه ای احداث کنند.

در این عملیات همچنین ده ها شعبه بانکی هدف قرار گرفته است. این بانک ها نقل و انتقال پول برای سازمان های ترور را به عهده داشتند.

همچنین، نود درصد از موشک های پرتاب شده به سوی اسرائیل خنثی گردیده و چندین مورد تلاش چریک ها برای ورود به خاک اسرائیل شکست خورده است.