سازمان های ترور در غزه، اغتشاش علیه اسرائیل را به روزانه مبدل ساخته اند و عناصر اسلامی شرق اورشلیم نیز قصد اعتراض دارند

مقامات فلسطینی گفتند که چند تن از آشوبگران به طور سطحی زخمی شده اند. آنان از جمله شمار زیادی لاستیک آتش زدند تا به خیال خویش، هوای اسرائیل را مسموم سازند. ولی آسیب اصلی به خود آنان وارد آمد.

گروه های فلسطینی در غزه، همچنان به آشوب و تظاهرات خشونت بار علیه اسرائیل ادامه می دهند و فرستادن بادکنک های انفجاری نیز از غزه به داخل خاک اسرائیل از سر گرفته شده است.

شب گذشته (سه شنبه)، دوباره هزاران نفر از جوانان و زنان و مردان فلسطینی در چند نقطه در نزدیکی جدار امنیتی با اسرائیل اجتماع کردند و به پرتاب بطری های آتش زا و سنگ و مواد انفجاری کردند که یک سرباز اسرائیلی را به طور سطحی زخمی ساخت.

ارتش اسرائیل دستور دارد تا آن جا که ممکن است شکیبایی نشان دهد تا فلسطینی ها آسیب جانی نبینند. ولی در مواردی که بطری های آتش زا و بسته های مواد انفجاری به سروی سربازان پرتاب می شود، آنان ناچار هستند از خود دفاع کنند.

مقامات فلسطینی گفتند که چند تن از آشوبگران به طور سطحی زخمی شده اند. آنان از جمله شمار زیادی لاستیک آتش زدند تا به خیال خویش، هوای اسرائیل را مسموم سازند. ولی آسیب اصلی به خود آنان وارد آمد.

گروه های حماس و جهاد اسلامی تهدید کرده اند که قصد دارند بر شدت تعرضات بیافزایند و به عملیات خشونت باری شدیدتری دست بزنند. آنان همچنان از اسرائیل می خواهند محاصره زمینی و دریایی را متوقف کند – و این در حالی که اسرائیل یقین دارد که در چنین صورتی، غزه به مرکز تسلیحات قاچاق حکومت اسلامی ایران و پایگاه مرکزی ترور علیه اسرائیل مبدل خواهد شد.

حماس و دیگر گروه های ترور فلسطینی تهدید کرده اند که در تظاهرات آینده، به زنان و کودکان دستور خواهند داد جدار امنیتی را پاره کنند و وارد خاک اسرائیل شوند. حماس انتظار دارد که با این ترفند، موجب کشته شدن زنان و کودکان فلسطینی گردد و آنگاه بکوشد کشورهای عرب و افکار عمومی جهان را علیه اسرائیل بشوراند.

آگاهان می گویند که احتمال می رود در شرق اورشلیم نیز که بخش عمده ای از آن فلسطینی نشین است، عوامل اسلامی دوباره قصد به راه انداختن آشوب داشته باشند. عوامل اسلامی قصد دارند در محوطه مقدس، که در گذشته جایگاه بیت المقدس یهود بوده، نقطه ای را مورد بازسازی و استفاده قرار دهند و این در حالی که اداره سرپرستی در اسرائیل مجوزی برای آن صادر نکرده است. اداره اوقاف اسلامی ادعا می کند که اسرائیل در صحن مقدس هیچ حقی ندارد و فلسطینیان هر کاری را بخواهند انجام خواهند داد. عوامل اسلامی در شرق اورشلیم اکنون می کوشند با این بهانه، افکار عمومی مسلمانان و خشم دولت های عربی را علیه اسرائیل برانگیزند.

یک دیدگاه

Comments are closed.