سازمان های ترور در غزه، بادکنک انفجاری به سوی اسرائیل فرستادند، نیروی هوایی اسرائیل حمله هوایی کرد

ارتش اسرائیل از این پس در برابر هواکردن هر بادکنک واکنش نشان می دهد و ضرباتی به سازمان های ترور در غزه وارد می کند

در واکنش به بادکنک های انفجاری از نوار غزه که از سر گرفته شده و روز گذشته به مزارع جنوبی اسرائیل اسیب رساند، نیروی هوایی اسرائیل سپیده دم امروز مواضع نظامی حماس در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و به شماری از آن ها آسیب رساند.

روز گذشته (پنجشنبه) چند رشته بادکنک هایی که مواد انفجاری به زیر آن آویزان شده بود، از غزه به سوی خاک اسرائیل به هوا فرستاده شد که انفجاری بسته مواد تخریبی که به یکی از آن ها آویخته شده بود، موجب جراحات سبک یک پلیس اسرائیل گردید.

در تابستان گذشته، هر روز ده ها بادبادک آتش زا و بادکنک هایی که بسته های انفجاری به آن ها آویخته شده بود، از غزه به سوی اسرائیل فرستاده می شد که باعث آتش سوزی در بیشه های جنوبی کشور گردید و به یک میلیون متر مربع زمین اسیب رساند.

با سپردن مقام وزارت دفاع به نفتالی بنت که خواهان شدت عمل است، ارتش اسرائیل از این پس در برابر هواکردن هر بادکنک واکنش نشان می دهد و ضرباتی به سازمان های ترور در غزه وارد می کند.

هواکردن بادکنک های انفجاری به سوی اسرائیل در ماه های اخیر به علت تغییر هوا و همچنین تغییر مسیر وزش باد متوقف شده بود. ولی تصور می رود که سازمان های ترور قصد دارند آن را از سر بگیرند.

امروز (آدینه) آماده باش سربازان اسرائیلی در خط مرزی با غزه افزایش یافته است. اکنون بیش از یک سال است که هر هفته روهای آدینه، گروه های ترور به اغتشاش در خط مرزی با اسرائیل دست می زدند. ولی در چند هفته اخیر متوقف شده بود زیرا اسرائیل اجازه داده بود که ده ها میلیون دلار کمک نقدی امیرنشین قطر، به نوار غزه منتقل شود.

یک دیدگاه

  1. اگر قطر سهم نفت و گاز ما را، که اخوندها بهشان بخشیده اند، نداشت به هیچوجه نمیتوانست به تروریستها کمک مالی کند، یعنی در واقع این اخوندهای اشغالگر هستند که به انها کمک میکنند، نه قطر!!!

    مرگ بر هر چی اخوند دزد و تروریست پرور!

Comments are closed.