سازمان های ترور در غزه دو راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند که آسیبی نرساند و اسرائیل واکنش نشان داد

کوتاه مدتی پس از آن که در سپیده دم امروز دو فروند راکت از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل و آبادی های پیرامونی غزه شلیک گردید، نیروی هوایی اسرائیل وارد عمل شد و مواضعی را در داخل غزه هدف حمله قرار داد. در جریان این حمله، برخی تاسیسات زیرزمینی حماس و قرارگاه نظامی آسیب دید. اسرائیل در این حملات تلافی جویانه می کوشد موجب تلفات انسانی نشود.

سپیده دم امروز با شلیک دو فروند راکت از غزه، در آبادی های پیرامونی آن در اسرائیل آژیر خطر به صدا درآمد و به مردم توصیه شده خود را به پناهگاه برسانند. ولی سامانه ضد موشکی “گنبد آهنین” یکی از راکت ها را در هوا شلیک کرد و راکت دوم در زمین باز سقوط کرد و آسیبی وارد نساخت. سامانه “گنبد آهنین” به سوی راکت هایی که در صحرا سقوط می کند و به نواحی مسکونی آسیب نمی رساند، شلیک نمی کند که علت آن صرفه جویی در هزینه می باشد.

در روزهای پیش، هنگ مهندسی ارتش اسلامی یک تونل زیرزمینی را شناسایی کرد که از خاک غزه به سوی داخل اسرائیل حفر شده بود. این تونل ویران خواهد شد. احتمال دارد که شلیک راکت های دوگانه، واکنشی نسبت به دستاورد ارتش اسرائیل بوده است.

اسرائیل اعلام داشته که هیچگونه تعرضی را بی پاسخ نمی گذارد و در هر مورد، با بمباران مواضعی در داخل غزه، به تجاوز پاسخ می دهد.

تجهیزات هنگ مهندسی ارتش اسرائیل تونل زیرزمینی از غزه را شناسایی کردند که موجب خشم سازمان های ترور شد

هنوز معلوم نیست که کدامیک از گروه های تروریستی در غزه عامل این حمله راکتی بوده، ولی اسرائیل همیشه روشن ساخته که در مورد هر تعرضی حماس را پاسخگو می داند، زیرا این گروه است که حکومت در غزه را به دست دارد.

اسرائیل بارها اعلام داشته که هرگونه رفتار مسئولان در غزه برای آسیب رسانی به جان شهروندان اسرائیلی، با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.

تجهیزات مهندسی ارتش اسرائیل کانال مخفی از غزه را شناسانی کردند ه موجب خشم سازمان های ترور شد