سازمان های ترور فلسطینی، پیش از آن که به حملات گسترده موشکی دست بزنند، اقدامی برای حفظ جان مردم نکرده بودند

اسرائیل از این که ایالات متحده نگذاشت در مباحثات شورای امنیت، قطعنامه تازه ای علیه اسرائیل در رابطه با جنگ با حماس و گروه های تروریستی دیگر در غزه انتشار یابد، سپاسگزاری کرد.

در این قطعنامه، قرار بود اسرائیل به خاطر حملات هوایی به غزه، که هدف از آن پایان بخشیدن به حملات موشکی به سوی شهرهای اسرائیل و کشتن زن و کودک صورت گرفته، مورد نکوهش قرار دهد، ولی نادیده گرفته است که این جنگ، توسط گروه تروریستی حماس آغاز شد که روز دوشنبه هشت روز پیش، شهرهای اسرائیل را هدف موشک قرار داد و در این مدت بیش از سه هزار موشک به هدف کشتن شهروندان اسرائیلی، به سوی خاک این کشور شلیک کرده است.

آیا کشورهای عضو شورای امنیت، که هر یک بر حسب منافع خود رای می دهد و حقیقت و انصاف را زیرپا می گذارد، نمی بایست شدیدترین نکوهش ها را خطاب به گروه هایی صادر کند که علنا از نابودی اسرائیل سخن می گویند؟ آیا شورای امنیت نمی بایست ادامه قاچاق موشک و جنگ افزارها از جانب حکومت ایران به غزه را محکوم کند؟

آیا اگر از غزه علیه اسرائیل حمله نمیشد، اسرائیل به طور خودسرانه، به عملیات هوایی علیه غزه می پرداخت؟

سران حکومت ایران و سرکردگان گروه های ترور فلسطینی ادعا می کنند که در این نبرد پیروز شده اند و اسرائیل به خاکستر مبدل شده است. ولی همزمان، سازمان ملل آماری منتشر می سازد که به موجب آن ها،  بیش از دو هزار و پانصد نفر از اهالی غزه خانه های خود را از دست داده اند و سی و هشت هزار نفر نیز در مدارس وابسته به نهاد کمک رسانی سازمان ملل ، ملقب به “اونرا” پناه گرفته اند، زیرا می دانند که اسرائیل این مدارس را هدف قرار نخواهد داد.

سخنگوی سازمان ملل در نیویورک گفت که در جریان نبردها، ۴۱ مدرسه نیز آسیب دیده است. گفتنی است ه حماس بارها مواضع موشک پرانی و یا انبارهای اسلحه خود را در داخل مدارس و یا در کنار آن ها قرار داده تا اگر مورد بمباران قرار گیرد، بتواند با مظلوم نمایی، به استفاده تبلیغاتی در جهان بپردازد.

سخنگوی سازمان ملل گفت که به علت نرسیدن مازوت به کارخانه تولید برق غزه، تامین برق برای اهالی به شش تا هشت ساعت در روز محدود گردیده است و این امر کار بیمارستان ها و مراکز بهداشتی را نیز مختل می سازد.

نیروی هوایی اسرائیل در هشت روز اخیر بیشترین تلاش خود را به عمل آورده که از آسیب رسیدن به افراد غیرنظامی در غزه خودداری شود. ولی از آن جا که حماس، مردم عادی را سپر بلای خود قرار داده، شماری از غیرنظامیان نیز آسیب میبینند، ولی بخش عمده ای از آنانی که کشته شده اند، فرماندهان و یا اعضای فعال گروه های ترور بوده اند.

حماس و سازمان های ترور، در همان حال که به گردآوری و تولید موشک ادامه داده اند، به هیچ اقدامی برای حفاظت از جان مردم دست نزده اند. از دیدگاه آنان، هر اندازه افراد فلسطینی بیشتر کشته شوند، تبلیغات آن ه ا علیه اسرائیل سودمندتر خواهد بود.