سازمان های ترور فلسطینی در غزه، می کوشند کودکان را به مصاف سربازان اسرائیلی بفرستند تا کشته شوند

سازمان های ترور فلسطینی، با پراکنده کردن اعلامیه هایی در غزه، به خانواده ها وعده می دهند که بابت آسیب دیدن هر کودک فلسطینی در جریان اغتشاشات، مبلغی حدود یکصد دلار به آنها پرداخت خواهد شد

در خط مرزی بین اسرائیل و نوار غزه، اغتشاشات سازمان های ترور فلسطینی همچنان ادامه دارد، و این بار به کودکان دستور داده شده که نقش اصلی را در این اغتشاشات ایفا کنند.

اکنون نزدیک به یک سال است که حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین، هر هفته روزهای آدینه به برگزاری یک رشته تظاهرات خشونت بار می پردازند و می کوشند جدار مرزی بین غزه و اسرائیل را پاره کرده و وارد خاک اسرائیل گردند و به گفته خود، به سوی اورشلیم به راهپیمایی بپردازند.

ولی اکنون چند هفته است که این اغتشاشات به روزهای جمعه محدود نمی گردد و سازمان های ترور چند بار در ساعات شب وسط هفته، این اغتشاشات را از سر می گیرند.

گزارشگران می گویند که در روزهای اخیر، سازمان های ترور می کوشند کودکان خردسال را در صف مقدم اغتشاشگران قرار دهند، تا اگر آسیب دیدند، یک حربه تبلیغاتی به دست حماس افتاده باشد.

سرکردگان این آشوب ها با بلندگو به کودکان خردسال دستور می دهند که به جدار مرزی نزدیک شوند و با قیچی های سنگین سیم بری، بکوشد جدار مرزی را پاره کنند و وارد خاک اسرائیل شوند.

ترور فلسطینی امیدوار است که اگر سربازان اسرائیلی به دفاع از امنیت کشور، ناچار به تیراندازی شوند و کودکان آسیب ببینند، می توانند به تبلیغات گسترده بین المللی دست زده و اسرائیل را “کودک کش” بنامند  و این در صورتی که خودشان مسؤول فرستادن کودکان به قتلگاه هستند.

سازمان های ترور فلسطینی، با پراکنده کردن اعلامیه هایی در غزه، به خانواده ها وعده می دهند که بابت آسیب دیدن هر کودک فلسطینی در جریان اغتشاشات، مبلغی حدود یکصد دلار به آنها پرداخت خواهد شد.

با این همه، در جریان تظاهرات دو جمعۀ اخیر، در نتیجه شیوه های جدیدی که سربازان اسرائیلی برای مقابله با آشوب در پیش گرفته اند، هیچ فلسطینی کشته نشد. در آدینه اخیر (پریروز) یک تکاور اسرائیل آسیب جزئی دید. او هدف یک بطری آتش زا قرار گرفته بود.