سازمان های تندرو فلسطینی از اقدام محمود عباس در لغو همکاری با اسرائیل استقبال کردند

محمود عباس اعلام کرده که خروج از همه توافق ها با اسرائیل، از جمله ادامه همکاری های امنیتی با اسرائیل را شامل می شود.

بسیاری از سازمان های فلسطینی از تصمیم محمود عباس برای کنار گذاشتن همه توافق ها و تعهد نامه های پیشین با اسرائیل به گرمی استقبال کردند و تصمیم او را ستودند. گروه تروریستی حماس با استقبال از این تصمیم محمود عباس، دوباره تشکیلات حکومت خودگردان فلسطینی را فرا خواند قاطعانه در برابر اسرائیل بیایستد و با حماس که خواهان نابودی اسرائیل است، جبهه واحدی را برپا سازد.

محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، روز گذشته (پنجشنبه) با ابراز خشم نسبت به اقدام اسرائیل در ویران کردن شماری از ساختمان های نیمه تمام در خط ارتباط نواحی فلسطینی نشین با شهر اورشلیم، اعلام داشت که همه تعهدات و توافق نامه های فلسطینی با اسرائیل را باطل اعلام می کند و از این پس هیچگونه تماسی با اسرائیل نخواهد داشت.

سخن از چند ساختمان مسکونی چندین طبقه است که حکومت خود گردان در نقطه تماس با خاک اورشلیم برپا ساخته بود که از طریق آن ها می توان به توطئه های تروریستی علیه اسرائیل پرداخت. بولدوزرهای اسرائیلی سه روز پیش این ساختمان ها را که بدون مجوز اسرائیلی ساخته شده بود ویران کردند. اسرائیل برای جهانیان توضیح داد که شماری از این ساختمان ها در داخل نقطه ای که تحت سیادت اسرائیل است در حال برپا شدن بود و حکومت خودگردان فلسطینی با این اقدامات خود می خواهد بر حضور خویش در اورشلیم بیافزاید و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.

فلسطینیان به دیوان عالی عدالت اسرائیل شکایت برده و خواستار جلوگیری از تصمیم دولت اسرائیل شده بودند. ولی دیوان عالی پس از بررسی همه جوانب قانونی تصمیم اسرائیل، اجرای آن را مجاز اعلام کرد.

کشورهای طرفدار فلسطینیان این اقدام اسرائیل را محکوم دانستند، ولی تلاش اندونزی، کویت و آفریقای جنوبی برای تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت برای نکوهش اسرائیل، به علت مخالفت شدید ایالات متحده ناکام ماند.

محمود عباس اعلام کرده که خروج از همه توافق ها با اسرائیل، از جمله ادامه همکاری های امنیتی با اسرائیل را شامل می شود. حکومت خودگردان فلسطینی در چارچوب این توافق، فعالیت های تروریستی حماس و دیگر سازمان ها علیه اسرائیل را به این کشور اطلاع می داد و به موازات آن، اسرائیل نیز اطلاعات مهمی را درباره توطئه های سیاسی و عملیاتی حماس علیه حکومت خودگردان، به آگاهی دولت رام الله می رساند.

آشنایان امور در اسرائیل می گویند که قطع همکاری امنیتی، به زیان خود حکومت فلسطینی خواهد بود. زیرا حماس از دیرباز می کوشد حضور خود در کرانه غربی را پررنگ تر سازد و همانگونه که با انجام یک کودتای نظامی در غزه، فلسطینیان عضو الفتح را از آنجا اخراج کرد، اکنون می خواهد با همان شیوه بر کرانه باختری نیز مسلط شود و رهبران سازمان ازادی فلسطین (ساف) را از قدرت بیاندازد.