سازمان های یهودی اروپایی برنامه جامعی را برای مبارزه با یهودستیزی در قاره اروپا رونمایی می کنند

هتک حرمت از گورستان های یهودیان و نقش صلیب شکسته بر سنگ قبرها، یک نمونه رایج از یهودستیزی در بسیاری از کشورهای اروپایی می باشد

گسترش یهودستیزی در کشورهای اروپایی، که معمولا با مسلمان ستیزی نیز همراه شده، اکنون کشورهای اروپایی را ناچار ساخته دست اتحاد به یکدیگر بدهند و برنامه جامعی را برای مبارزه با این پدیده زشت و غیرانسانی به اجرا بگذارند. این برنامه فردای روزی اعلام می شود که در آلمان یک فاجعه خونین دیگر از طریق زیر گرفتن تماشاچیان یک کارناوال رخ داد و پیش از آن، حمله یک نژاد پرست آلمانی به قهوه خانه های ترک در یک شهر کوچک آلمانی بود.

از برنامه مشترک کشورهای اروپایی برای مبارزه با یهودی ستیزی، قرار است امروز (سه شنبه) در پاریس رونمایی شود. محل اعلام آن، انجمن سازمان های یهودی کشورهای اروپا در پایتخت فرانسه می باشد.  در این برنامه از جمله آمده است که کشورهای اروپایی باید از طریق آموزش شهروندان و به ویژه دانش آموزان مدارس به ملت نشان دهند که هیچ تفاوتی بین پیروان ادیان مختلف و یا نژادهای متفاوت وجود ندارد.

در این طرح همچنین از دولت های اروپایی خواسته شده است که علیه افراد یهودستیزی و کسانی که به اماکن مقدس و یا مراکز فعالیت اقلیت ها حمله می برند و یا تعرضی مرتکب می شوند، مجازات های مناسب تعیین گردد.

همچنین توصیه گردیده که مراکز فروش علامات هیتلری و البسه نازی و یا هر شیئی دیگری که نشانی از نژادپرستی و یا یهودستیزی دارد، جلوگیری شود.

سازمان های یهودی اروپایی هرسال در پاریس گرد می آیند و همایش سالیانه خود را برگزار می کنند و همایش امروز نیز به این مناسبت است.

شماری از توصیه هایی که در این برنامه گنجانده شده، اکنون چندی است که به صورت آزمایشی در چند کشور اروپایی به اجرا گذاشته شده است.

فرانسه و آلمان دو کشور عمده ای هستند که در سال های اخیر صحنه یک رشته عملیات خشونت بار علیه یهودیان بوده و حتی در فرانسه، کشته شدن چند یهودی را همراه داشته است. یک نمونه آن حمله دو سال پیش به یک فروشگاه مواد غذایی یهودی در پاریس بود که چهار کشته به جای گذاشت.

گرایش های یهود ستیزانه، در کشورهای اروپای شرقی نیز در ابعاد گسترده وجود دارد. لهستان از جمله کشورهایی است که وقایع تعرضی بسیاری علیه یهودیان در آن جا روی داده است. لهستان در دوران جنگ جهانی دوم، مرکز اصلی برپایی اردوگاه های مرگ آلمان نازی به هدف کشتن یهودیان کشورهای اروپایی بود.