سازمان هواپیمایی ایران عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان ایران را قانونی دانست

در پی عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان ایران سازمان هواپیمایی کشوری این امر را قانونی و براساس کنوانسیون شیکاگو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم معاون اسبق سازمان هواپیمایی گفته است که: عبور هواپیمای آمریکایی از آسمان ایران ربطی به کنوانسیون شیکاگو ندارد.

بر اساس این گزارش چهارشنبه گذشته دو روز پیش مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی در واکنش به انتشار خبر عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان ایران با مجوز سازمان هواپیمایی اعلام کرد که آمریکا مانند ایران عضو کنوانسیون شیکاگو معاهده هوانوردی غیر نظامی بین المللی است و به همین دلیل عبور هواپیماهای تجاری این کشور از آسمان ایران طبق مقررات ممنوع نیست.

این در حالی است که معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تاکید بر این نکته که این قضیه به کنوانسیون شیکاگو ارتباطی ندارد به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته است که: یک موافقتنامه دوجانبه عبور از فضای کشور وجود دارد و به عبارت دیگر هواپیما بصورت ترانزیت از فضای کشور ما عبور می کند که  در سال ۱۹۴۴ امضا شده است.

علیرضا منظری با اشاره به اینکه فکر می‌کنم حدود سال  ۱۹۵۰ این موافقتنامه لازم الاجرا شده گفت: به استناد این موافقتنامه که کشورها آن را امضا کردند این اجازه را دادند که هواپیماهای عبوری  از فضای کشورمان به صورت آزاد رفت و آمد کنند و بر اساس مقررات داخلی هر کشور هزینه این عبور دریافت می‌شود.

وی افزود: این هواپیماهای آمریکایی از این موافقتنامه استفاده کرده و از آسمان ایران عبور می کنند. اگر ما هم بخواهیم مسافر یا بار جابجا کنیم در این صورت نیازمند موافقت نامه های جداگانه هستیم.

این کارشناس حمل و نقل هوایی گفت: در حال حاضر به هواپیماهای آمریکایی اجازه فرود در فرودگاه کشور نمی‌دهیم.

وی گفت: موافقت نامه دوجانبه میان ایران و آمریکا قبل از انقلاب اسلامی برای این کارعملا متوقف شده بود و دو کشور اجازه فرود به هواپیماهای یکدیگر را نمی‌دهند.