سازمان یهودیان کانادا خطاب به دولت اوتاوا: همه شاخه های سپاه پاسداران باید در فهرست ترور قرار گیرد

یکی از مهمترین سازمان های یهودی در کانادا، از پارلمان آن کشور خواستار شد علیه خودسری های رژیم ایران و نقض سپاه پاسداران در نقض حقوق انسانی و عملیات نظامی در کشورهای همسایه، به اقدامات قاطع تری دست بزنند.

سازمان “بنه بریت” که یک از فعالترین سازمان های اجتماعی یهودیان در کانادا محسوب می شود، با انتشار بیانیه ای از دولت کانادا خواستار شد سپاه پاسداران را به طور رسمی یک سازمان تروریستی بخواند و آن را در فهرست گروه های آدمکش قرار داده و به طور کامل تحریم کند.

سازمان بنی بریت هشدار داد که اگر دولت فدرال کانادا به این اقدام دست نزند، به پارلمان آن کشور شکایت خواهد برد تا قطعنامه تازه ای را در این زمینه به تصویب برساند.

پارلمان کانادا سال گذشته قطعنامه ای را در این باره تصویب کرد که به موجب آن، سپاه پاسداران و همه تشکیلات آن یک گروه تروریستی هستند و باید تحریم شوند. ولی دولت کانادا، تنها شاخه قدس سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و اکنون سازمان یهودیان کانادا خواستار تروریست شناختن همه شاخه های سپاه پاسداران می باشد.

اکنون سالیان دراز است که مناسبات کانادا با رژیم ایران در اوج تیرگی قرار دارد. این بحران روابط از هنگامی آغاز شد که رژیم ایران یک بانوی عکاس و روزنامه نگار ایرانی به نام زهرا کاظمی را در زیر شکنجه کشت. دولت کانادا در ایستادگی در برابر رژیم ایران، تا حدود زیادی از خط مشی ایالات متحده پیروی می کند. ولی در حالی که دولت واشنگتن همه شاخه های سپاه پاسداران را در فهرست ترور قرار داده، دولت کانادا هنوز به چنین اقدامی دست نزده است.