سامانه اختراع شده در اسرائیل، بمب های کنار جاده ای را بدون مفنجر کردن آن ها، خنثی می کند

این دستگاه خنثی کننده بمب های کنار جاده، بسیار سبک است و سرباز می تواند به راحتی آن را روی پشت خود حمل کند

ظاهرا شیوه کار برای خنثی کردن بمب های کنارجاده ای بسیار ساده است. کوتاه مدتی پیش از آن که یک کاروان نظامی، و یا سلطنتی و یا شخصیت های سیاسی از جاده ای و یا خیابانی بگذرد، دو تن سرباز سامانه بدوش مسیر را می پیمایند و همه دستگاه های الکترونی اطراف را فلج می کنند. بدینسان، کسی نمی تواند بمب کنار جاده ای را از طریق فرمان از راه دور منفجر سازد و آن بمب در مکان خود می ماند، تا بیایند و آن را منفجر سازند.

این سامانه الکترونی بسیار پیشرفته، توسط  مهندسین یک شرکت اسرائیلی به نام “نِت لاین” طراحی و تولید شده و نه تنها ارتش اسرائیل قصد دارد شمار زیادی از این دستگاه ها را خریداری کند، بلکه تردیدی نیست که بسیاری از ارتش های جهان خواهان خرید آن خواهند بود. این سامانه، در زبان بازرگانی، گارد آر جِی Gurad RJ نام گرفته است و با این اسم به بازار عرض می شود.

این واقعیت که سامانه اختراعی در اسرائیل می تواند بسته انفجاری را بدون منهدم کردن آن، از کار بیاندازد، امکان می دهد که کاروان های سلطنتی و یا ریاست جمهوری و غیره با امنیت کامل در مسیر تعیین شده پیش رود، بی آن که سرنشینان خودروها و یا مردمی که برای دیدن آن ها در انتظار ایستاده اند، از وجود بمب آگاهی پیدا کنند و یا به وحشت دچار شوند.

یکی از کاربردهای مهم این سامانه آن است که اتومبیل ضد گلوله همه افراد مهم و رهبران و بلندپایگان را می توان به آن مجهز کرد و هنگامی که این خودرو از محلی می گذرد، پیشاپیش بمبی را که احتمالا کنار جاده نهاده شده، از کار می اندازد.

یکی از موارد تکان دهنده کاربرد بمب کنار جاده ای، در ماه فوریه یازده سال پیش هنگام عبور اتومبیل رفیق الحریری نخست وزیر لبنان از یک خیابان بود. این انفجار که بی تردید از جانب حزب الله لبنان تدارک دیده شده بود، به حدی شدید بود که علاوه بر قتل فجیع پدر نخست وزیر کنونی لبنان، موجب قتل بیست و یک نفر دیگر نیز شد.

کمپانی تولید کننده یادآور می شود که این سامانه را از شش سال پیش تولید کرده، ولی در سال های اخیر و به ویژه در ماه های گذشته تغییرات اساسی در آن داده و سامانه را بسیار دقیق تر و قابل اعتمادتر ساخته است.

یک دیدگاه

Comments are closed.