سایت عصر ایران، به مقامات حکومت اسلامی ایران هشدار داد:«نیترات نارضایتی بالا رفته،مراقب بیروتی شدن ایران باشید»

سایت عصر ایران، به مقامات حکومت اسلامی ایران هشدار داد : «نیترات نارضایتی بالا رفته،  مراقب بیروتی شدن ایران باشید»

انتشار این تیتر هشدار آمیز به حکومت اسلامی ایران، از سوی سردبیر این خبرگزاری، کوتاه مدتی بعد فوری  از خروجی سایت برداشته شد .

سردبیر خبرگزاری عصر ایران، با انتشار یادداشتی وضع بحرانی ایران را  با وضعیت کنونی  بیروت مقایسه  و نارضایتی مردم ایران از دستگاه را با نیترات آمونیم انباشته در بندر بیروت همتراز دانسته است.

در این یادداشت نوشته شده بود:  «سخنی صریح با مسئولان؛ نیترات نارضایتی؛ مراقب بیروتی شدن ایران باشید».

نویسنده این تیتر را چنین توضیح داده بود: «نیترات آمونیوم انباشته شده در گمرک بیروت، سال‌ها بدون صدا در انبار شماره ۱۲ خاک می‌خورد و کسی هم به آن توجه نمی‌کرد؛ اصلاً یادشان رفته بود که یک بمب ۲۷۵۰ تنی بیخ گوش‌شان است با بی‌اعتنایی از کنارش می‌گذشتند. بنگاه اما جرقه‌ای کوچک، آن انبار خاموش را به انفجاری مهیب بدل کرد و بیروت، با تمام زیبایی و شکوهش در چند لحظه کوتاه فرو ریخت».

و در ادامه نوشته بود: « به قول مرحوم عمران صلاحی، حالا حکایت ماست و انبار بزرگی که در ایران وجود دارد و هر لحظه ممکن است منفجر شود و هر آنچه هست را با خاک یکسان کند: نیترات نارضایتی».

 

در این یادداشت که سردبیر «عصر ایران» آن را نوشته بود هشدار داده شد که شرایط جامعه به گونه‌ای است که «نیترات نارضایتی، هر آن ممکن است منفجر شود.»

سردبیر «عصر ایران»، نوشته است: همه می‌دانند که «مردم ایران در ناراضی‌ترین وضعیت دهه‌های اخیر هستند».

توصیه او به مقامات این است که: ناراضیان را راضی و حامی سازند، و در این مورد خواسته است که به نظر روح الله  خمینی رجوع کنند که سیره‌اش «شنیدن صدای مردم و تمکین عملی در برابر گفتمان غالب بر جامعه» بوده است.

یادداشت سردبیر «عصر ایران» اینگونه پایان می‌یابد: «حکومت اسلامی ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است و راه معقول و ثبات آفرین، تبدیل ناراضیان به راضیان و حامیان است و الّا نیترات نارضایتی، هر آن ممکن است منفجر شود و بشود آنچه نباید بش