ستمگران همیشه نابود خواهند شد؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

ملت اسرائیل و یهودیان سراسر جهان در این هفته عید پسح را جشن گرفتند.

در زبان فارسی عید فطیر نامیده میشود و انگلیسی زبانان آن را پاس اور می نامند.

نام دیگر پسح عید آزادی و بهار است.

بهار زیرا معمولا در آغاز فصل بهار و کم و بیش همزمان با نوروز ایرانیان برگزار می شود و عید آزادی بدین مفهوم که پیام آزادی را  و آزادزیستی و رهایی از ستم را برای یهودیان نوید داده و می دهد.

به باور یهودیان در چند هزار سال پیش هنگامی که یهودیان در دوران فرعونیان در مصر در بندگی و بردگی به سر می بردند حضرت موسی به پا خواست و با فرعون زمان به نبرد پرداخت و یهودیان را نجات داد و آنها را به سرزمین پدری بازگرداند.

این پیام عید پسح یعنی عید آزادی و بهار است و در شب عید مطالبی خوانده  می شود که در آن از جمله آمده است که در طول تاریخ همیشه بودند افراد و گروه هایی که می خواستند اسرائیلیان و یهودیان را نابود کنند ولی در عاقبت امر آنها بودند که نابود شدند و ملت اسرائیل زنده ماند و قوم یهود همچنان به اجرای مراسم و آئین خود ادامه داد و امروز به سرزمین پدری بازگشته است.

در واقع این جمله که در طول تاریخ همیشه افراد و گروه هایی قصد نابودی یهودیان را داشتند و ناکام مانده و شکست خورده و خود نابود شده اند امروز نیز همچنان معتبر است و ما می بینیم که در دنیای امروز در قرن بیست و یکم حکومتی به وجود آمده که ادعا می کند که اسرائیل باید نابود شود و در واقع قوم یهود را میخواهد نابود کند و از خیبر سخن می گوید.

ولی آنانی که خواهان نابودی اسرائیل و در واقع قوم یهود هستند از قافله تمدن و واقعیات امروز  روابط بین المللی بسیار عقب مانده اند.

آنها باید در نظر بگیرند که همانانی که  یعنی همان اعرابی که تا دیروز قصد نابودی اسرائیل را داشتند به این اشتباه خود پی برده اند و دست دوستی اسرائیل را فشرده اند و خواهان همکاری و همیاری هستند و این رژیم ایران است که از قافله عقب مانده ولی همچنان بر نیت خود پای میفشارد و بالاخره سرش به سنگ خورده و خواهد خورد…

و همچنین می بینیم که در بین فلسطینیان نیز گروه ها و افرادی وجود دارند که آنها نیز از نابودی اسرائیل سخن می گویند.

حماس و جهاد اسلامی فلسطین ادعا می کنند که این سرزمین پدری یهودیان متعلق به اسلام است.

یهودیان بیش از سه هزار سال در این سرزمین زیسته اند و هزاروچهارصد سال پیش هنگامی که اسلام بر خاک یهودیان مسلط شد یهودیان همیشه در فکر سرزمین خود بودند و در شب عید پسح می خوانیم که امشب در اینجا ولی سال آینده در اورشلیم…

اورشلیم آباد و آزاد این خواسته یهودیان در طول تاریخ بوده است و آنها پس از یک دوران مبارزه و پیکار بالاخره به آرزوی خود رسیدند و کشور مستقل خویش را از نو برپا کردند و امروز اسرائیل یکی از پرافتخارترین سرزمین های جهان است.

نگاه کنید کشوری کوچک است ولی صنعتی بزرگ دارد. در تکنولوژی پیشرفت های شگرف کرده است.

نگاه کنید و ببینید که در اسرائیل دموکراسی واقعی برقرار است.

بین یهودی و غیر یهودی و بین اسرائیلی و عرب تبعیضی وجود ندارد و اگر هنوز تبعیضی هم وجود دارد تلاش صادقانه ای می شود که آن را از سر راه بردارند.

یهودی و غیر یهودی در کنار هم با حقوق متساوی زندگی بکنند و این امری است که در هیچ یک از کشورهای کنونی خاورمیانه وجود ندارد و عملی نمی شود.

حساب کنید که در حکومت کنونی در ایران بین شیعه و غیر شیعه چه تفاوت ها و چه تبعیض هایی وجود دارد و نگاه کنید در عراق-سوریه-لبنان و هر کشور دیگر یمن و ببیند که آنها هرگز برای اقوام دیگر و باورهای دیگر و تمدن های دیگر و گروه های دیگر ارزشی قائل نیستند.

میگویند فقط من هستم و دیگری نباید باشد…

نگاهی به افغانستان و طالبان بکنید…

آن گروه متعصب و واپس گرا می خواهد اسرائیل را نابود کند و چه چیزی به جای آن بیاورد؟

خون و ستیز را…

همانگونه که در نقاط دیگر برقرار است.

عقب ماندگی و خرافات را…

همانگونه که در بسیاری از سرزمین ها در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم.

میخواهند یک دموکراسی را نابود کنند و به جای آن رژیم ظلم و ستم را برقرار سازند.

کشوری را که عضو متساوی الحقوق سازمان ملل است و از آنها بپرسید به فرض که اسرائیل هم نابود شد رفت دیگر اثری از آن باقی نماند شما چه سودی می برید از این جریان؟!

سرزمین دیگری را نیز مانند دیگر سرزمین های این منطقه نابود و ویران میکنید و ملتی را بدبخت می سازید و ظلم و ستم را جایگزین عدالت می کنید و دموکراسی را از میان بر میدارید که بتوانید دیکتاتوری مطلق خود را بر آنجا حاکم سازید.

این را می خواهید؟

اسمش را تمدن و بشریت و پیشرفت می نامید؟

اسرائیل در سایه دموکراسی خود توانسته است به پیشرفت هایی برسد که در دنیا کمتر نظیر دارد.

درست است و قبول داریم که دموکراسی هم نقاط ضعف خود را دارد ولی در مجموع هنگامی که حساب بکنید می بینید که دموکراسی چقدر بر حکومت فردی و دیکتاتوری و حکومت فرعونی و ستمگری ولی حساب کنید و ببینید که دموکراسی و مردم سالاری چه مزایای بسیاری دارد در مقایسه با سایر شیوه های حکومتی در جهان.

ولی آنانی که اوضاع منطقه خاورمیانه را به خوبی می شناسند می دانند که چرا هر دیکتاتوری قدرت را به دست میگیرد فورا یک دشمن یا دشمنان بسیار برای خود می سازد که ذهن مردم را مشغول نگاه دارد و آنها را به سوی خود بکشد و همه شکست ها و ناکامی ها و بی لیاقتی های خود را پرده پوشی کند.

آنان ادعا میکنند که اگر اقتصاد کشور پسرفت میکند و اگر مردم فقیرتر می شوند و اگر مایحتاج سخت تر به دست میاید به علت اینکه دشمن خارجی وجود دارد. ادعا می کنند و می گویند که دستهایی در کار است که اقتصاد ما به شکست بیانجامد و در واقع ورشکسته شود و مردم ما فقیر شوند.

کدام دستان؟

دستان خود شماست که مردم را فقیر می کند.

شما هستید که گفتید قدرت را به دست گرفته اید و تازه این مرحله اول است و می خواهید بر سراسر منطقه و جهان مسلط شوید و نامش را تسلط معنوی می نامید ولی در واقع می خواهید حکومت هایی به روی کار آیند که دست نشانده شما باشند.

امپراطوری برپا کنید…

استعمار را دوباره برقرار سازید و حکومتی شبیه اتحاد شوروی به وجود آورید که کشور های همسایه را در واقع پیرو و مطیع خود کرده بود و می دانید که شکست خورده اید…

شکست سخت خورده اید…

ولی حاضر به اعتراف نیستید و هنوز به تلاش خود ادامه می دهید.

یهودیان در طول تاریخ هرگز قصد تسلط بر سرزمین دیگران را نداشتند.

هرگز نکوشیند که دیگران را به دین خود آوردند. یهودیت دین تبلیغ و تفشیر نبوده و نیست.

یهودیان قومی هستند که می خواهند آئین خود را داشته باشند.

سنت- فرهنگ و تمدن خویش را و با دیگران کاری ندارند و تنها تقاضا و انتظارشان آن است که دیگران نیز به آنها کاری نداشته باشند.

امکان داشته باشند که در سرزمین خود در کنار همسایگان در دوستی و آرامش زیست کنند و اگر تجربه ای می اندوزند و اگر پیشرفتی کرده اند حاضرند آن را با همسایگان خود و با همه ملت های جهان در میان بگذراند و آنها را شریک سازند زیرا اگر در جهان رفاه برقرار گردد به سود امنیت و صلح و آرامش خواهد بود و یهودیان همیشه خواهان آرامش بوده اند و همکاری و همزیستی و همسایگی.

در طول تاریخ برای آنکه خصومت خویش نسبت به یهودیان را پنهان دارند و توجیه کنند ادعا کردند که یهودیان توسعه طلب بوده اند.

ادعا کردند که یهودیان می خواهند بر جهان مسلط شوند.

چگونه ممکن است که یهودیان که از هر هزار نفر انسان در کره زمین فقط دو تن یهودی هستند آرزو کنند که بر جهان مسلط شوند؟!

چه چیزی را به دست بیاورند؟!

آنها دین تبلیغی نبودند…

آنها خود را بهتر از دیگران ندانستند.

آیا یهودیان می خواهند بر چین مسلط شوند؟

روسیه را تحت انقیاد خود داشته باشند…

آمریکا و اروپا را تصرف کنند…

قاره آفریقا را به تسلط خود درآوردند…

بر استرالیا مسلط شوند…

این چه اندیشه ناپاکی ست که اینچنین در طول تاریخ بشریت همیشه گفته شده و هنوز هم گفته می شود؟

بله یهودیان پیشرفت کردند و یهودیان در برخی نقاط نفوذ و تسلط داشتند ولی نه برای نیات سوء بلکه برای حفظ موجودیت خود و برای آنکه یهودیان در سراسر سرزمین های دنیا یک خانواده هستند و اگر در کشوری در نقطه ای به یهودی آزار میرسد وظیفه دیگر یهودیان در سراسر جهان است که به کمک آنان بشتابند و افکار عمومی دنیا را بسیج کنند.

جز این یهودیان هیچ کار دیگری نکرده اند.

شیطان صفتان ادعا میکنند که یهودیان بر اقتصاد جهان مسلط هستند…

یک کلیپ که به زبان فارسی پخش شده ادعا می کند که خانواده ردشیلد است که امروز نرخ طلا را تعیین می کند و رقم می زند.

چگونه یک خانواده می تواند به این هدف برسد و بهای طلا را پایین یا بالا آورد؟!

در واقع می توان گفت که این عربستان سعودی با پول کلان نفتی خود و هر کشور ثروتمند دیگری و حتی چین است که اگر زیاد طلا بخرد و ذخیره کند بهای طلا در بازار بالا می رود.

هرچه تقاضا بیشتر باشد و عرضه کمتر باشد بها بالا می رود.

این یک قانون اساسی جهان است.

چگونه یک خانواده یهودی می تواند چنین قدرتی و چنین ثروتی داشته باشد؟!

اینها خزعبلات است و اینها یهودی ستیزی است و اینها نشان می دهد که جنایتکاران می خواهند برای ادامه ستمگری و ظلم و جنایت خویش بهانه ای داشته باشند. بدین سان است که همانگونه که در حکایت عید آزادی یعنی  عید پسح بیان شده در طول تاریخ همیشه افراد -گروه ها و رژیم هایی وجود داشته اند که خواهان نابودی اسرائیل بودند و خواهان نابوی دین یهود در واقع بودند ولی یهودیان زنده ماندند و یهودیان به زیست خود ادامه دادند و بالاخره به کشور پدری بازگشتند و میخواهند در این سرزمین بمانند همانگونه که ایرانی می خواهد در ایران بماند.

اگر با عینک خوشبینی بنگریم مشاهده می کنیم که بسیاری از دشمنان گذشته اسرائیل در بین کشورهای عرب به اشتباه خود پی برده و دست دوستی اسرائیل را فشرده اند ولی همزمان می بینیم که در برخی کشورهای جهان پدیده یهود ستیزی قوی و قوی تر میشود.

تعرض نسبت به یهودیان حتی در ایالات متحده و همچنین در آلمان و دیگر مناطق بیشتر می گردد.

کتاب های درسی مدارس فلسطینی را بنگرید پر از یهود ستیزی و پر از اسرائیل ستیزی است.

به دانش آموزان می آموزند که وظیفه شما جهاد است و شهادت است و از کشتار یهودیان در خیبر در دوران ابتدایی اسلام سخن می گویند و ترور را تشویق می کنند و ادعا می کنند که یهودیان قومی پلید هستند.

از آنان بپرسید اگر اینگونه می اندیشید و اینگونه می خواهید فرزندان خود را تربیت کنید چگونه میتوان امیدوار بود که روزی شما دست دوستی و صلح اسرائیل را بفشارید؟!

چگونه انتظار دارید که محنت  شما و عقب ماندگی شما به پایان برسد و بتوانید مثل اسرائیلیان در رفاه زندگی کنید…

چگونه ممکن است؟!

صلح و همزیستی هنگامی امکان پذیر است که انسان ها مدارا را یاد بگیرند.

یاد بگیرند که همه ما انسان هستیم و از یک پدر و مادر یعنی آدم و حوا زاده شده ایم و باید در کنار هم زندگی کنیم و فرقی میان ما نباید برقرار باشد.

مدارا و همزیستی…

این را همه ملت های جهان باید یاد بگیرند.

داعش و هرگونه تعصب…

تعصب دینی هرگونه که باشد باید نابود شود.

مردم جهان و باورمندان همه ادیان باید درک کنند که همه ما انسانیم و باید از حقوق مساوی برخوردار باشیم و هر کس خدای خود را بپرستد.

همانگونه که گفتیم یهودیان در شب عید پسح  یعنی عید آزادی و بهار می خوانند که در طول تاریخ بسیار بودند اقوام و گروه هایی که میخواستند یهودیان را نابود کنند ولی آنها شکست خوردند و خود نابود شدند و قوم یهود توانست موجودیت خود و تمدن و باور دینی خود را حفظ کند و به استقلال دوباره خود دست یابد و عید پسح پیام آور آزادی است… در آن آمده است که انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد باید زیست کند و آزادمنش باشد و امیدواریم که این پیام عید پسح در سراسر جهان برقرار گردد و مردمان به آن باور بیاورند و آن را چراغ راه خود نشان دهند و در آن روز آدمیت پیشرفت بیشتری خواهد کرد و انسان ها نفس راحتی خواهند کشید و مردمان در کنار یکدیگر خواهند توانست زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

دعا کنیم برای فرا رسیدن آن روز…

اورشلیم؛ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱–نهم آپریل ۲۰۲۲