«سخنان علی اکبر صالحی نشان می دهد که رژیم ایران به آسانی می تواند به برنامه های اتمی باز گردد

صالحی در این گفتگو، همچنین از وقت گذرانی دولت چین در احداث یک کوره آب سبک به جای تاسیسات تعطیل شده اراک، به سختی انتقاد کرد

افشاگری های جدید رئیس آژانس اتمی ایران، علی اکبر صالحی، یک بار دیگر نشان می دهد که رژیم ایران از برنامه خود برای بازگشت به برنامه های اتمی دست برنداشته است. صالحی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین که متعلق به رژیم ایران است، ضمن آن که ادعا کرد در کانون کوره اتمی آب سنگین اراک سیمان ریخته نشده، فاش ساخت که این سیمان را در لوله های این کوره تزریق کرده اند، ولی رژیم ایران بلافاصله لوله های جدیدی سفارش داده که می تواند آن لوله ها را عوض کند و کوره آب سنگین را دوباره راه انداز نماید.

صالحی در این گفتگو، همچنین از وقت گذرانی دولت چین در احداث یک کوره آب سبک به جای تاسیسات تعطیل شده اراک، به سختی انتقاد کرد.

آگاهان می گویند که اعترافات صالحی، یکی از نقاط ضعف عمده توافق اتمی موسوم به برجام را دوباره نشان می دهد. به موجب برجام، همه تاسیسات اتمی رژیم ایران، از نطنز تا فردو دست نخورده باقی مانده و پس از انقضای دوره تعهد، یعنی حدود هشت سال دیگر، رژیم ایران می تواند همه این تاسیسات را راه اندازی کند و فعالیت های اتمی را از سر گیرد.