سخنان پرزیدنت ژائیر پرسو نارو رئیس جمهوری برزیل درباره هولوکاست در اسرائیل با واکنش خشمگینانه رو به رو گردید

سخنان پرزیدنت ژائیر پرسو نارو رئیس جمهوری برزیل درباره هولوکاست در اسرائیل با واکنش خشمگینانه رو به رو گردید ولی هر دو کشور پوشیدند که این امر به یک بحران سیاسی مبدل نشود و تصور می رود که طرفین به  تفاهم رسیدند.

پرزیدنت  پرسونارو به گروهی از کشیشان مسیحی گفته بود که جنایت آلمان نازی علیه یهودیان قابل بخشایش است.

مقامات اسرائیلی با ابراز خشم نسبت به اینگونه سخنان گفته اند که جنایات آلمان نازی آنقدرشنیع و گسترده و شیطانی که هرگز نباید آن را  بخشید و همچنین تاکید کردند که هرگونه بخشش و کوتاه آمدن نسبت به این جنایات ممکن است که دیگران را برای ارتکاب به فجایع مشابه تشویق کند.

پرزیدنت  پرسونارو چند هفته پیش از اسرائیل دیدن کرد و مورد استقبال گرم قرار گرفت در واکنش به سخنان رئیس جمهور اسرائیل ریون ریولین که گفته بود که هرگز نمی توان  جنایات نازی‌ها را فراموش کرد و یا آن را مورد بخشودگی قرار داد و توضیح داد که سخنان او به فقط در زمینه بخشایش شخصی بوده است و نه بخشایش تاریخی یک گروه شیطانی که مرتکب چنین جنایاتی شده است.

پرزیدنت  پرسونارو که چند هفته پیش ریاست جمهوری برزیل را در دست گرفت نخستین سفر به یک کشور خارجی دیدار از اسرائیل بود و تاکید کرد که او برای یهودیان احترام بسیار قائل است و خواهان دوستی عمیق با آنان بوده و می باشد و اظهار نظر او تنها جنبه بخشایش از سوی افراد را داشته است  و نه آنکه یک جامعه اینگونه جنایات را مورد بخشودگی قرار دهد.

پرزیدنت  پرسونارو در دیدار خود  از اسرائیل اشتیاق زیادی به دیدار از موزه جنایات نازی ها نشان داد و در دفتر خاطرات این فجایع را قویاً محکوم دانست.

ولی او همچنین در سخنانی گفته بود که جنایات آلمان نازی توسط افراد چپ‌گرا صورت گرفته است که این امر موجب ناخشنودی بسیار گردید زیرا فاقد هرگونه اعتبار تاریخی میباشد.

اکنون  پرزیدنت  پرسونارومی گوید که هر فرد می تواند جنایات نازی‌ها را ببخشد ولی مسلما  هیچ جامعه و هیچ کشوری نباید چنین کاری کند.

3 دیدگاه‌

  1. حتی یک نفر هم بابت توهمات یک گروه شیطانی صدمه ببیند یاکشته شود گناه وجنایتی است نابخشودنی. (بنابراین درتعداد مناقشه نیست). چه یهودی چه هرمذهب دیگر. ولی مسئله ای که کم موردتوجه قرارگرفته است زمینه های تئوریکی است که بخصوص ازقرن نوزدهم به این طرف موجب این جنایات شد

  2. هولوکاست نه قابل بخشایش نه قابل فراموشی ونه قابل توجیه ونه قابل دفاع ونه قابل تکرارتوسط سایر ملل مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران که خودش در قعرفساد واختلاس ودزدی وبی شرفی وبی ناموسی وبی شرمی شده است وبرای دیگران مرتباً مرگ آرزو میکند غیر از خود ملایان وآخوندهای مفت خور.

Comments are closed.