سخنرانی آتشین نماینده اسراییل در سازمان ملل:از ملت ایران حمایت کنید.مکانیزم ماشه را فعال کنید.رژیم ملایان تهدید جهانی است