سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ با شاهزاده رضا پهلوی در لندن

شاهزاده  رضا پهلوی روز شنبه در جمع برخی از فعالان سیاسی در لندن حضور یافتند و طی سخنانی بر ادامه مبارزه با رژیم اسلامی تاکید کردند و همچنین از گروه های سیاسی با عقاید مختلف خواستند که در جهت همگرایی برای رهایی ایران گام بردارند.

شاهزاده رضا پهلوی از جریان های سیاسی خواستند که از جریان ها و افراد تندرو با هر گرایش سیاسی دوری کنند.

ایشان همچنین بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر برای دوران پسا جمهوری اسلامی و اداره مملکت در آن شرایط تاکید ورزیدند.

نسخه کامل سخنرانی و پرسش و پاسخ با شاهزاده رضا پهلوی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد:

https://www.youtube.com/live/OH5G4va4DZY?si=AUdnYHHORiPBhi0K