سخنگوی ارتش اسراییل: شکار متوقف نخواهد شد تا زمانی که یحیی سنوار را بگیریم – مرده یا زنده

پیام سخنگوی ارتش دفاعی اسراییل در پیوند با تلاش برای نابودی گروه تروریستی حماس و سران آن:

https://www.youtube.com/shorts/_egrt_1PH9I