سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه سودان: «هنوز هم از طرفداری از روابط با اسرائیل خرسندم و آن را ضروری می دانم»

حیدر بدوی صادی سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه سودان که می گوید همچنان طرفدار مناسبات دوستی با اسرائیل است

سخنگوی وزارت خارجه سودان که پس از اظهاراتش در مورد احتمال صلح با اسرائیل از کار برکنار شده است، در مصاحبه ای با رسانه های اسرائیلی گفت که از اظهارات خویش پشیمان نیست و همچنان بر این باور است که برقراری روابط عادی با اسرائیل، می تواند برای دولت و ملت سودان بسیار سودمند باشد.

این سخنگو به نام حیدر بدوی صادق، هفته پیش در مصاحبه ای گفته بود که تماس های محرمانه ای بین کشورش با اسرائیل برای عادی سازی روابط جریان دارد. او از صلح امارات با اسرائیل ابراز خرسندی کرد و گفت که سودان نیز باید به این کاروان بپیوندد.

ساعاتی پس از انتشار این سخنان، دولت سودان سخنگو را برکنار ساخت و اعلام داشت که او دیدگاه های شخصی خود را بیان کرده که با سیاست رسمی دولت سودان ارتباطی ندارد.

حید بدوی صادق، در مصاحبه ای که رسانه های اسرائیلی با وی به عمل آوردند، گفت که از اظهارت خویش پشیمان نیست و همچنان بر این باور است که برقراری روابط با اسرائیل، به سود کشور سودان خواهد بود.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که رشته تماس های محرمانه ای بین اسرائیل و سودان جریان دارد که احتمالا هنوز به نتیجه نرسیده است.

سودان پس از برانداختن حکومت دیکتاتوری عمر البشیر، توسط یک گروه ائتلافی از فرماندهان ارتش و سیاستمداران حرفه ای اداره می شود و هنوز به ثبات سیاسی نرسیده است.