سخنگوی حکومت ایران:تصویب قطعنامه‌ محکومیت نقض حقوق مردم در ایران، “غیر اخلاقی” است

سعید خطیب‌زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، قطعنامه «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر در ایران را که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌ به تصویب رسیده بود، محکوم و آن را رفتار مداخله‌جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل توصیف کرد ».

او اقدام دولت کانادا و سایر کشورها برای تصویب این قطعنامه را مصداق بارز «سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی عنوان کرد».

خطیب‌زاده در ادامه  قطعنامه اخیر را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی دانست و آن را موجب دامن زدن به «کلیشه سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل» توصیف کرد».

او در حالی این ادعا را مطرح می کند  که قطعنامه «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر در ایران دو روز پیش  در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است ».

این قطعنامه پیشنهادی کانادا با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند.

در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام، فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی‌، نقض حقوق زندانیان سیاسی و اخذ اعترافات اجباری در نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است.

در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان پایان دهد و کسانی که به دلیل حمایت و دفاع از حقوق زنان بازداشت شده‌اند را فورا آزاد کند.

نماینده ایران هم در نشست دیروز سازمان ملل از قطعنامه پیشنهادی انتقاد کرده و گفته بود که این قطعنامه ربطی به حقوق بشر ندارد.