سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل:عملیات ارتش بر علیه تروریستها در شمال نوار غزه به پایان رسید