سخنگوی وزارت خارجه:  بیش از ۱۷۰۰ لوح تخت جمشید که به خارج فرستاده شه بود، به ایران برگردانده شد.

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه حکومت  ایران در توییتر خود نوشته است:«به همت وزارتخانه های میراث فرهنگی، وزارت  خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیش از ۱۷۰۰ لوح تخت جمشید ، که از سال ۱۹۳۵ با اجازه دولت وقت ایران، برای مطالعه کتیبه ها و متون، نزد موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به امانت قرار داشتند به کشور باز گردانده شدند».

الواح هخامنشی شامل بیش از ۳۰ هزار لوح بود که در سال ۱۳۱۴ بر اساس مصوبه دولت از طریق کشتی به موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال ۱۳۱۶ به آنجا رسید. بر آن اساس قرار بود در مدت سه سال بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شود.

پس از ترجمه و نشر تعدادی از این الواح توسط کارشناسان آمریکایی٬ تعدادی از الواح در سه نوبت طی سال‌های ۱۳۲۷ ٬ ۱۳۵۰ و ۱۳۸۳ به ایران بازگردانده شد. ولی این روند بازگرداندن‌شان به دلیل بروز یک مساله حقوقی مرتبط با یک حمله تروریستی در بیت‌المقدس و دخیل دانستن ایران در آن ماجرا با مشکل مواجه و متوقف شد.

به گزارش ایسنا٬ ایران طی چند مرحله در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حاضر شد و ثابت کرد که الواح جنبه‌ تجاری ندارند و آثاری با جنبه‌ فرهنگی و مطالعاتی بوده و قابل توقیف نیستند.

در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اعلام شد که بقیه الواح هخامنشی به ایران بازگردانده می‌شود.

این کتیبه‌ها نشان می‌دهند که سیستم حسابداری دقیقی در دوران هخامنشی در ۲۵۰۰ سال پیش جاری بوده و همه پرداخت ها بر اساس اسناد مالی مکتوب صورت می گرفتند و موضوعاتی مانند ضامن و ضمانت نیز در این دوران متداول بوده است.