سخنگوی وزارت خارجه رژیم اسلامی ایران گفت که سیاست حکومت، همچنان ستیز با اسرائیل و حمایت از ترور فلسطینی است

بهرام قاسمی از اسرائیل به عنوان “نظام نامشروع” نام برد. علی خامنه ای نیز بارها اسرائیل را غده سرطانی نامیده است که از دیدگاه او باید از ریشه بیرون آورده شود

سخنان اخیر وزیر خارجه حکومت اسلامی که ادعا کرده بود سران رژیم ایران هرگز نگفته اند که قصد نابودی اسرائیل را دارند، انتقادهای شدیدی از جانب جناح تندرو حکومت روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه رژیم را ناچار ساخت اعلام دارد که در سیاست حکومت نسبت به اسرائیل هیچ تغییری به وجود نیامده است.

ادعای ظریف که در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوپوآن انتشار یافت، مورد حملات دو جانبه قرار گرفت. از یک سو ایران دوستان، ظریف را به دروغ پردازی متهم ساختند و سخنان خمینی و اظهارات خامنه ای را درباره آنچه که “لزوم نابودی حکومت صهیونیستی” نامیده اند یادآوری کردند، و از سوی دیگر جناح حاکم بر ایران بود که همچنان به صورت علنی خواهان نابودی اسرائیل است.

بهرام قاسمی از اسرائیل به عنوان “نظام نامشروع” نام برد. علی خامنه ای نیز بارها اسرائیل را غده سرطانی نامیده است که از دیدگاه او باید از ریشه بیرون آورده شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، برای آن که هرگونه تردید نسبت به عدم تغییر سیاست های رژیم در برابر اسرائیل برطرف گردد، افزوده گفت: «دفاع از آرمان های فلسطین، همچنان یک سیاست اصولی و غیرقابل تغییر حکومت اسلامی ایران است».

3 دیدگاه‌

  1. قبل ازانقلاب بیشتر سرمایه داران ایران اسرائیلی بودندکه رابطه خوبی هم با ایرانیان داشتند. گیرم که اسرائیل نابود شد، چه سودی برای مادارد؟ فقط تروریستهای فلسطینی ولبنانی فساد بیشتری در دنیا بپا میکنند. با آرزوی دوستی بین ایران واسرائیل.

Comments are closed.