سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران، به حمله نظامی اسرائیل علیه مواضع سپاه قدس در سوریه هشدار داد

در واکنش به آخرین اقدام دفاعی ارتش اسرائیل علیه سپاه پاسداران در سوریه، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بی آن که به طور مستقیم به این جریان اشاره کند، اعلام داشت که حکومت اسلامی ایران به هرگونه تعرض و تجاوز به منافع خود در هر کشور دیگر پاسخ خواهد گفت.

خطیب زاده در این سخنان به حادثه مشخصی اشاره نکرد، ولی گفته می شود که واکنش او در پاسخ به هشدار بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل بود که پس از آن عملیات، هشدار داد که اسرائیل از امنیت شهروندانش دفاع می کند و هیچ تعرضی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

اشاره وزیر دفاع به حادثه هفته پیش بود که سربازان اسرائیل، در خط مرزی با سوریه مقادیر زیادی بسته های مواد منفجره شناسایی کردند که بررسی ها نشان داد که از جانب مزدوران سپاه قدس در سوریه، به خط مرزی آورده شده تا علیه سربازان اسرائیلی به کار گرفته شود.

ساعاتی پس از این مر، جنگنده های اسرائیلی با شلیک موشک چهار هدف نظامی وابسته به سپاه قدس و همچنین چهار هدف نظامی ارتش سوریه را منفجر ساختند که محافل خبری اپوزیسیون سوریه گفتند که در جریان آن ده تن کشته شده اند که پنج نفر آن ها وابسته به سپاه قدس بوده اند.

حکومت ایران این گزارش را نادیده گرفت و نسبت به احتمال کشته شدن افراد سپاه قدس در خاک سوریه سخنی نگفت. ولی هشداری که از زبان سخنگوی وزارت خارجه رژیم شنیده شد، واکنشی نسبت به این رویداد تلقی گردید.

آقای منشه امیر در یک مصاحبه تلویزیونی که قرار است از صدای آمریکا پخش شود، یادآور گردید که رژیم ایران هرگز به حضور سپاه قدس در سوریه اعتراف نکرده و نیروهای اعزامی را “مستشاران نظامی” توصیف کرده که میهمان پرزیدنت بشار اسد هستند و دولت سوریه به عنوان کشور میزبان، مسؤولیت سلامت آنان را به عهده دارد و لزومی نیست ایران به واکنش مستقل دست بزند.

این ادعا در سخنان خطیب زاده نیز بازتاب یافت و او ادعا کرد که ایران نیروی نظامی در سوریه ندارد و حضورش جنبه مستشاری دارد.

خطیب زاده همچنین به عادی سازی روابط برخی امیرنشین ها با اسرائیل اشاره کرد و آن را “خیانت به آرمان فلسطینی” لقب داد.

کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که هشدار نظامی حکومت ایران خطاب به اسرائیل، از زبان سخنگوی وزارت خارجه، و نه توسط فرماندهان سپاه پاسداران شنیده شد. آگاهان می گویند که رژیم ایران مایل نیست در خاک سوریه، به طور مستقیم با ارتش اسرائیل درگیر شود.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که رژیم ایران قصد دارد سیستم دفاع ضد هوایی پیشرفته در خاک سوریه مستقر سازد و به همین جهت است که اسرائیل هر بار، محموله های ارسالی را در خاک سوریه به موشک می بندد. سیستم ضد هوایی کنونی ارتش سوریه توسط سربازان روسی به کار می افتند و سپاه قدس مایل است برای پررنگ کردن حضور نظامی در سوریه، سیستم های مستقلی را برپا سازد.