سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش به نزدیک شدن زیردریایی های اسرائیل و آمریکا: خلیج فارس خط قرمز است

سخنگوی وزارت خارجه رژیم، در واکنش به خبری دایر بر این که یک زیردریایی موشک انداز اسرائیلی در راه رسیدن به خلیج فارس است، گفت که از این جریان آگاهی ندارد ولی خلیج فارس خط قرمز امنیتی ایران است و نسبت به آن سکوت نخواهد کرد.

در گزارش هفته پیش آمده بود که این زیردریایی اسرائیلی از کانال سوئز به صورت علنی گذشته و وارد آب های دریای سرخ شده و قصد رسیدن به نزدیکی های ایران را دارد.

روزنامه القبس چاپ کویت، در آخرین گزارش خود ادعا کرده بود که زیردریایی اسرائیلی وارد خلیج فارس شده است.

صعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در این رابطه گفت: «چیزی که همه می دانیم این است که خلیج فارس برای ایران چه معنایی دارد» و افزود: «آن ها می دانند که ایران در حوزه امنیت ملی و دفاعی خود، چه سیاستی دارد و می دانند که رعایت نکردن خطوط قرمز ایران چه ریسک بالایی را برای آن ها به همراه می آورد».

ده روز پیش گزارش هایی انتشار یافت که به موجب آن ها یک زیردریایی اتمی آمریکایی و یک زیردریایی موشک انداز اسرائیلی از نوع دلفین قصد رسیدن به آب های خلیج فارس را دارند.

ارزیابی شد که این اقدام هشداری به رژیم ایران در سالروز هلاکت قاسم سلیمانی است که مبادا به سوء قصد علیه سربازان آمریکایی و یا منافع آن کشور در عراق دست بزند. اقدام اسرائیل نیز در رابطه با هلاکت محسن فخری زاده بود که رژیم ایران مسئولیت آن را متوجه اسرائیلی ساخته و تهدید به انتقام گیری کرده است.

آقای منشه امیر در چند مصاحبه تلویزیونی اخیر تاکید کرد که فرستادن این زیردریایی ها به مفهوم قصد حمله به ایران نیست. در گزارش روز گذشته (دوشنبه) آمده بود که رژیم ایران پدافند هوایی فشرده تری را در نزدیکی تاسیسات اتمی خود مستقر ساخته، زیرا از حمله احتمالی بیم دارد.

آقای امیر گفت که اقدام اسرائیل و ایالات متحده جنبه هشداردهی دارد و به مفهوم قصد حمله نیست.

در روزهای اخیر بخش غیر نظامی حکومت در ایران، تلاش زیاد کرده که از طریق دولت عراق برای ایالات متحده پیغام بفرستد که قصد تعرض تازه ای را ندارد. برخی رسانه های تهران حتی از قول سران سپاه نوشتند که حمله موشکی ناموفق به پایگاه نظامی آمریکایی در عین الاسد عراق، پایان انتقام جویی بوده و تعرض تازه ای در کار نیست – و این در حالی که علی خامنه ای در آن هنگام گفته بود که این، تنها سیلی اول است و انتقام جویی جدی تری در راه خواهد بود.

در رابطه با سخنان خطیب زاده که خلیج فارس را خط قرمز امنیت ایران توصیف کرد، تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل توضیح می دهد که زیردریایی ها نیازی به ورود به خلیج فارس ندارند، بلکه از فاصله ده ها کیلومتری از ساحل جنوبی ایران، می توانند در آب های بین المللی، همان ماموریت را به خوبی انجام دهند.