سخن کوتاه

مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از دولت حسن روحانی خواسته می شود که علیه تحریم های ایالات متحده و تروریستی خواندن سپاه پاسداران به اقدامات متقابل و قاطعی در برابر دولت واشنگتن دست بزند.

بله تصمیم کاملا به جایی است چون حکومت ایران باید متقابلا فروش نفت آمریکا به کشورهای جهان را متوقف سازد. آمریکا را مورد تحریم اقتصادی قرار دهد. و اگر کشوری یا دولتی بخواهد از این دستور حکومت اسلامی ایران سرپیچی کند رژیم ایران به اقدامات تنبیهی علیه آن حکومت دست بزند.

 اقدام دیگر حکومت اسلامی ایران می‌تواند اعلام تحریم علیه دولت ها گروه ها و سازمان هایی باشد که با ایالات متحده همکاری دارند و همه آنها را در لیست سیاه تروریستی قرار دهد.

البته یک توصیه را از یاد نبریم و آن اینکه هم اکنون ستاد نیروهای نظامی ایالات متحده در کشورهای خاورمیانه از جانب حکومت ایران یک تشکل تروریستی توصیف شود.

 ببینید حکومت اسلامی ایران چه قدرت کوبنده ای در صحنه بین المللی دارد.