سخن کوتاه

آخوند احمد علم الهدی امام جمعه مشهد می‌گوید که ایران به فروش نفت برای تامین معیشت مردم نیازی ندارد! اصولا به گفته او درآمد نفت فقط ۴ درصد بودجه حکومت را تامین می‌کند و می افزاید ما نیازی به فروش نفت نداریم. کافی است که رهبر معظم انقلاب امام علی خامنه‌ای مناجات کند و با خداوند راز و نیاز کند، همه کسری های مالی ایران جبران می شود.
از علم الهدی باید پرسید که اگر پروردگار به مناجات علی خامنه‌ای این چنین توجه دارد، پس چگونه است که وضعیت اقتصادی ایران روز به روز بدتر می شود؟
آیا پروردگار با علی خامنه‌ای قهر کرده است؟